ข้อปฎิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO) เพื่อลดการติดเชื้อโรค COVID-19

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน และยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังกว่า 43 ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมถึงประเทศเยอรมนี มีผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 19 ราย สนร. เยอรมนี จึงมีความห่วงใยนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกท่าน และขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเหลี่ยงการเดินทางออกนอกประเทศเยอรมนีเพื่อเดินทางไปประเทศหรือเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหรือพื้นที่เสี่ยงชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้ใจ ทั้งนี้ นักเรียนทุนรายใด ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ ขอให้แจ้ง สนร. เยอรมนี เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป

เพื่อมิให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของท่านระหว่างศึกษาในเยอรมนี สนร. เยอรมนี จึงขอแนะนำนักเรียนทุนทุกท่าน ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO) ดังนี้

  1. ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์
  2. อยู่ห่างจากคนที่ไอหรือจาม ประมาณ 100 – 200 เซ็นติเมตร เพื่อให้พ้นจากรัศมีน้ำลาย และน้ำมูกที่จะกระจายออกมา
  3. อย่าใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก และปาก
  4. เพื่ออนามัยต่อตนเองและผู้รอบข้าง กรุณาใช้กระดาษทิชชูป้องกัยยามที่มีอาการไอหรือจาม หรือใช้หน้ากากป้องกันกรณีมีอาการไอจามอย่างรุนแรง
  5. หากรู้สึกว่ามีไข้ มีอาการเจ็บคอ หายใจไม่คล่องอย่างต่อเนื่องขอให้พบแพทย์หรือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นของท่าน
  6. ท่านสามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการเฝ้าระวังตนได้จากหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมนี

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/topics.html

และสถาบัน Robert Koch Institut

https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html

 

(ดาวน์โหลด PDF+)