ขอความร่วมมือนักเรียนทุนทุกท่านจัดส่งข้อมูลมาให้ สนร. เยอรมนี และ สนร. เยอรมนีได้ปรับเวลาในการทำงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2563

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน

 

ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้แจ้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงในประเทศเยอรมนีในขณะนี้ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน มีความห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกท่าน เพื่อให้การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สนร. เยอรมนี จึงขอความร่วมมือนักเรียนทุนทุกท่านจัดส่งข้อมูลมาให้ สนร. เยอรมนี ทางอีเมล ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ รายละเอียด ดังนี้

 

  1. ขอให้จัดส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (passport) และสำเนาหน้าวีซ่า (visa) ที่เป็นปัจจุบัน
  2. ขอรับทราบค่าเช่าบ้านรายเดือนในปัจจุบันของท่าน
  3. กรณีที่มหาวิทยาลัยสั่งปิด งดให้มีการเรียนการสอน หรือเลื่อนเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 (SS 2020)ขอให้แจ้ง สนร. เยอรมนีทันทีที่รับทราบ

 

นอกจากนี้ สนร. เยอรมนีได้ปรับเวลาในการทำงาน เพื่อหลีกเหลี่ยงการใช้รถขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่มีการใช้บริการหนาแน่นในกรุงเบอร์ลินให้สอดคล้องกับมาตรการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน โดยปรับเวลาทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 63 เป็นต้นไป เป็นเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. พักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึงเวลา 13.30 น.

 

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนทุนทุกท่านสามารถติดต่อ สนร. เยอรมนี ได้ตลอดเวลา หากท่านโทรศัพท์ติดต่อหลังจากเวลาเวลา 16.00 น. ได้ตั้งรับโอนสายอัติโนมัติเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ติดต่อ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม (พี่รัตน) เบอร์สำนักงาน 030-70096460
  • ติดต่อ นายอรรถวุฒิ ตรีวรานนท์ (พี่วุฒิ) เบอร์สำนักงาน 030-70096461
  • ติดต่อ นายภัทร (พี่ภัทร) เบอร์สำนักงาน 030-79780540
  • ติดต่อ น.ส. พัดชา รัญตะเสวี (พี่เชียร์) เบอร์สำนักงาน 030-79780541

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านโซเชียลมีเดียตามที่ท่านสะดวก (facebook, messenger, WhatsApp, line)

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามจดหมายเวียนฉบับนี้อย่างเคร่งครัด