ขอเน้นย้ำประกาศแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน และขอความร่วมมือ

วันที่ 11 มีนาคม 2563

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน

 

ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้แจ้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงในประเทศเยอรมนีในขณะนี้ สนร. เยอรมนี จึงมีความห่วงใยนักเรียนทุกทุกท่านอย่างยิ่งยวด จึงขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตประจำวันตามแนวปฏิบัติของทางการเยอรมนีและตามที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน และขอเน้นย้ำประกาศแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน และขอความร่วมมือ  ดังนี้

 

  1. ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านเตรียมอาหารแห้ง น้ำดื่ม ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อบริโภคได้ ยาวนานกว่า 2 สัปดาห์
  2. ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในร้านอาหารและการสังสรรค์กับผู้คนจำนวนมาก
  3. สนร. เยอรมนี ขอย้ำว่า นักเรียนทุนทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้ตลอดเวลา กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทุกประการ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามจดหมายเวียนฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

 

สนร. เยอรมนี