ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเชี่ยวชาญในด้าน Smart grid หรือ Electric vehicle หรือ Intelligent Electronics Technology รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
(เอกสารแนบ+)