สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพล เจิมวงศ์รัตนชัย นทร. โอดอส รุ่นที่ 3.1 ที่สำเร็จในการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ขณะนี้ผมได้เรียนจบในสาขาวิศวกรรมเครื่อกล จาก Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft แล้ว จึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆ นักเรียนทุนทุกคน เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1. เริ่มต้นด้วยช่วงที่เรียนภาษา แน่นอนทุกคนย่อมมีความเก่งในความเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไม่เท่ากัน แต่อย่าได้ท้อไปครับ ขอให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง และหมั่นใช้สื่อสารไม่ต้องกลัวว่าที่พูดไปจะผิด ขอให้ได้พูด ได้ใช้ แล้วทักษะเราจะพัฒนาขึ้นเอง
2. ช่วงเรียนในโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย (Studienkolleg) เป็นช่วงเวลาทบทวนความรู้เก่าจากระดับมัธยม และเรียนรู้ภาษาแบบ Fachsprache (ภาษาเฉพาะสายอาชีพ) ดังนั้น การทบทวน และนำไปใช้คุยกับเพื่อนต่างชาติด้วยกันถือเป็นการฝึกฝนที่ดีมาก ผมเองยังคงใช้ความรู้จาก Studienkolleg อยู่หลายครั้ง แม้จะมาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม
3. ช่วงมหาวิทยาลัยเป็นโอกาสดีที่เราจะพัฒนาตัวเองตามสายงานที่เราอยากจะเป็น ความยากง่ายนั้นก็แตกต่างตามความถนัด สำหรับผมในช่วงแรกมีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากระดับภาษาที่ไม่แข็งแรง ภาษาที่ใช้สื่อสาร และความเข้าใจในเนื้อหา จึงทำให้สอบตกบ้างเป็นครั้งคราว แต่ด้วยความพยายามเรียนรู้ และทบทวน ก็ทำให้ผ่านวิชายากๆ มาได้ จนสามารถจบการศึกษาในที่สุด
4. การฝึกงานในช่วงมหาวิทยาลัย เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกทักษะ และใช้ความรู้ที่เรียนนำไปใช้ในการปฏิบัติ ส่วนตัวผมได้ฝึกงานกับบริษัทขนาดกลาง ซึ่งทำให้งานที่ได้รับนั้นหลากหลายมาก (ไม่ใช่แค่ชงกาแฟแน่นอน) ดังนั้น ผมแนะนำให้เลือกบริษัทที่อยากเข้าไปฝึกงาน และลักษณะงานที่จะเข้าไปฝึกงานให้ดี เพราะมันจะมีผลอย่างมากในอนาคตการทำงาน
5. การคบเพื่อนคนต่างชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญ ผมเองถือว่าโชคดีที่มีเพื่อนที่คอยช่วยซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งเริ่มเรียนมหาวิทยาลัย นั่นทำให้ชีวิตการอยู่เยอรมันไม่รู้สึกเหงาเลย และได้พัฒนาการสื่อสารอีกด้วย
6. สุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญ การออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นผมว่ามันไม่เสียหายและยังช่วยให้เรามีสมาธิและสติดีขึ้นด้วย
สุดท้ายนี้ ผมขอบคุณทางสำนักงาน ก.พ. ที่ได้ให้โอกาสทำให้ผมได้มาศึกษาที่ประเทศเยอรมนี และขอบคุณพี่ๆ
สนร. เยอรมนี ทุกท่านสำหรับคำแนะนำดีๆ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และขอให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักเรียนทุนทุกคนเรียนจบตามต้องการตามปรารถนานะครับ