สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับ นายชัยยศ กำธรเจริญ และ นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา นักเรียนทุนพสวท. ในการเดินทางมาศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ

14112016-ispt-students

สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับ นายชัยยศ กำธรเจริญ นักเรียนทุน พสวท. ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก โดยเดินทางมาถึงเยอรมนีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 และ นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา นักเรียนทุน พสวท. ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา ณ มหาวิทยาลัยมิวนิค โดยเดินทางมาถึงเยอรมนีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559    ในการนี้ สนร. ขออวยพรให้ นทร. ทั้ง 2 ท่านเริ่มต้นศึกษาอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในการศึกษาตามโครงการศึกษาด้วยดีทุกประการ