สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนายเบญจมันต์ ไรท์ นทร. โอดอส รุ่นที่ 3.2 ที่สำเร็จในการศึกษาในระดับปริญญาตรี

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนายเบญจมันต์ ไรท์ นทร. โอดอส รุ่นที่ 3.2 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
นายเบญจมันต์ฯ ได้ฝากบทความบอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศึกษาในเยอรมนีมาเล่าสู่กันฟัง

 

การมาศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศเยอรมนีจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง เริ่มแรกของการมาอยู่ประเทศเยอรมนี เป็นช่วงเวลาของการเรียนภาษาและการปรับตัว ทั้งสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และการเป็นอยู่ อาทิตย์แรกรู้สึกตื่นเต้นมาก ทุกสิ่งดูแปลกตาไปหมด ถ่ายรูปทุกสิ่งอย่าง ตึก อาคาร สะพาน หลังจากนั้นก็เริ่มปรับตัวได้ ผมเรียนภาษากับเพื่อนอีก 13 คน ที่เมืองเดรสเด้น ซึ่งก่อนมาประเทศเยอรมนี ผมและเพื่อนเรียนภาษามาแค่เดือนเดียว ทำให้หลายครั้งยากที่จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ อีกทั้งเรามากันกลุ่มใหญ่ จึงทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน เราเกาะกลุ่มกัน ทำให้ทักษะทางภาษาและการเอาตัวรอดของเราไม่ค่อยดีนัก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในตอนเรียนมหาวิทยาลัย แต่ข้อดีของการมากันเป็นกลุ่มคือ เราจะไม่เหงา มีเพื่อนคุย คอยไปนู่นไปนี่ด้วยกัน ผมคิดว่าช่วงเรียนภาษานี้สำคัญมาก เพราะถ้าเรามีพื้นฐานที่ดี จะทำให้การเรียนและการปรับตัวในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยง่ายขึ้น

ช่วงที่สองเป็นช่วงของการเรียนในโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องแยกกับเพื่อนคนไทย เราจะได้สื่อสารกับเพื่อนต่างชาติเป็นภาษาเยอรมันมากขึ้น วิชาเรียนส่วนใหญ่ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี เป็นเนื้อหาที่เคยเรียนมาก่อนแล้วตอนมัธยม เพียงแค่เราต้องพยายามเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นของวิชานั้นๆ อาจารย์ที่สอนพยายามพูดช้าลงกว่าปกติในช่วงเริ่มต้นของการเรียน ทำให้เราฟังเข้าใจง่ายขึ้น หลังจากนั้นก็จะพูดเร็วขึ้นจนถึงระดับปกติ ช่วงนี้ต้องพึ่งตัวเองมากขึ้น ทั้งการหาห้องพักและจัดการเอกสารต่างๆ

ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของการเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งเราต้องพึ่งตัวเองเต็มรูปแบบแล้ว ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่วัดตัวเองเลยว่าเราเตรียมความพร้อมมาดีขนาดไหน จากประสบการณ์ของผม ผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราควรทำคือ พยายามหาเพื่อนคนเยอรมันให้ได้ ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่คนเดียว เพราะถ้าเรามีเพื่อน เวลาที่เราไม่เข้าใจอะไร เพื่อนสามารถอธิบายให้เราเข้าใจได้ดีขึ้น และเราก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทั้งเรื่องเรียนและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ สำหรับเทอมแรกและเทอมสองของการเรียนจะครอบคลุมเนื้อหาโดยรวมของมัธยมปลาย หลังจากนั้นก็จะเข้าเนื้อหาของภาควิชาและสาขานั้นๆ ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราผ่านช่วงเวลาเหล่านี้มาได้คือ “เราต้องเชียร์ตัวเองเสมอ” พยามให้กำลังใจตัวเองไม่ให้ตัวเองท้อ แน่นอนมันจะมีปัญหาต่างๆเข้ามา แต่เมื่อเราเชื่อว่าตัวเองก้าวผ่านมันไปได้และนั่งคิดทบทวนจนหาทางออกเจอ เราจะรู้สึกว่าเราตัวโตขึ้น พร้อมที่จะอ้าแขนรับปัญหาต่อไป