สนร. ขอต้อนรับ นายอานันท์ ชึตต์ นทร. พสวท. ทุนโอลิมปิกวิชาการฯ และ น.ส. อรทราย ไฝขาว นทร. ก.วิทย์ ฯ สู่การศึกษาในเยอรมนี

bremen-1

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ได้เดินทางไปรับ นายอานันท์ ชึตต์ นทร. พสวท. และ น.ส. อรทราย ไฝขาว นทร. ก.วิทย์ฯ ที่สนามบินเมืองเบรเมน (Flughafen Bremen) เพื่อเข้าศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมือง Bremen ก่อน โดย นายอานันท์ฯ ได้รับทุนระดับตรี-โท-เอก ให้มาศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับ น.ส. อรทรายฯ ได้รับทุนระดับโท-เอก ให้มาศึกษาสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สนร. ขออวยพรให้ นทร. ทั้งสองท่านเริ่มต้นศึกษาด้วยความราบรื่นและให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในอนาคตตามโครงการศึกษา และนำความรู้ที่เก็บเกี่ยวในขณะศึกษาในเยอรมนี กลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป

bremen-2

และในโอกาสนี้ อทศ. ชินพันธุ์ฯ ได้เข้าพบผู้อำนวยการ Ms. Claudia Müller-Seip และหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ Ms. Claudia Thies ของสถาบันเกอเธ่ สาขาเมือง Bremen เพื่อเข้ารับฟังสรุปผลการศึกษาของนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 1 และหารือแผนการศึกษาของ นทร. ที่มาศึกษาใหม่ทั้งสองราย