สนร. เยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11-12 ส.ค. 62

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดขึ้นในช่วงวันเปิดบ้านสถานสงเคราะห์สัตว์ กรุงเบอร์ลิน (Tag der offenen Tür im Tierheim Berlin) ด้วยการเปิดร้านขายอาหารไทย ขนม และเครื่องดื่มในราคาย่อมเยา ควบคู่การลดการใช้ภาชนะที่ทำจากพลาสติก และมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่สถานรับเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็นค่าอาหารและค่าดูแลรักษาพยาบาลสัตว์ในความดูแลต่อไป

ต่อมาในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สนร. เยอรมนี นำโดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน นำโดย นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย และชุมชมไทยในประเทศเยอรมนี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและถวายพระพรชัยมงคล ในลำดับแรก เป็นพิธีทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดไทยในกรุงเบอร์ลิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 80 คน

ในลำดับถัดไป เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานในพิธี ถวายคำนับ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ตามด้วยผู้เข้าพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปิดท้ายด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสวดพระพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) พระคาถาชินบัญชร และร่วมกันเจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในลำดับท้ายสุด เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง