พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในกรุงเบอร์ลินเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธี รวมประมาณ 400 คน ในโอกาสนี้ นักเรียนทุนรัฐบาล และนักศึกษาไทยในกรุงเบอร์ลิน และเมืองใกล้เคียง อาสาสมัครมาช่วยงานด้านต่างๆ อาทิ ลงทะเบียน ต้อนรับแขก จัดเตรียมอาหาร ถ่ายภาพ ฯลฯ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน โดยพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและมีหิมะตกเล็กน้อยตลอดเวลา

ในนามของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณนักเรียน นักศึกษาทุกคนมา ณ โอกาสนี้