สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นำโดยนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในภาคเช้า สถานเอกอัครราชทูตจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในกรุงเบอร์ลินมาร่วมพิธี จำนวน 9 รูป โดยมีพระโสภณพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ อัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง 9 รูป

ในภาคบ่าย นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม พร้อมกล่าวอาศิรวาทต่อมาผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีน้อมจิตร่วมเจริญจิตตภาวนาและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์ให้พร ถวายอดิเรก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ในลำดับสุดท้าย ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน