สนร. เยอรมนีเข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน ในวันที่ 3 และ 5 ธันวาคม 2560

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 สนร. เยอรมนี นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา และนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม และ เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เข้าร่วมงานเนื่องในวาระสำคัญยิ่งของไทย 3 วาระ คือวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สำหรับชุมชนชาวไทย ณ โรงแรม Meliã Berlin กรุงเบอร์ลิน โดยในงานดังกล่าว สนร. เยอรมนี และ นักเรียนไทยได้จัดทำซุ้มสอยดาวชิงรางวัลสำหรับประชาชนที่สนใจทั่วไป พร้อมนี้ สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) ก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดขวัญใจเบอร์ลิน โดยรายได้จากการสอยดาวและการขายพวงมาลัยจะนำไปมอบให้มูลนิธิพระดาบส และ ส.น.ท.ย. ต่อไป

 

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 สนร. เยอรมนี นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา และ เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เข้าร่วมงานและช่วยต้อนรับแขกในงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่จัดขึ้นสำหรับทูตานุทูตและแขกของสถานเอกอัครราชทูต ณ โรงแรม Adlon กรุงเบอร์ลิน ในงานดังกล่าว เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ได้กล่าวสุนทรพจน์โดยใจความเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจไทย ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี รวมทั้ง ประเทศไทย 4.0 ก่อนการร่วมร้องเพลงสรรญเสริญพระบารมี และในงานรับรองครั้งนี้ น.ส. ภาวินี ศิริประพฤทธิ์ นทร. กระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผู้นำร้องเพลงชาติเยอรมันเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย