สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นำโดย นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ข้าราชการทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต      ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ในการนี้  เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานในพิธี โดยได้ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ในลำดับสุดท้าย ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ลงนามถวายพระพร

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมคู่สมรส ลงนามถวายพระพร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถ่ายภาพกับ สนร. เยอรมนี