สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่  3 มิถุนายน 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นำโดย นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ข้าราชการทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ในการนี้  เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานในพิธี โดยได้ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ในลำดับสุดท้าย ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถ่ายภาพกับทีมประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถ่ายภาพกับ สนร. เยอรมนี