สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและข้าราชการ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วย        น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถ่ายภาพกับ สนร. เยอรมนี