สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ภาพหมู่ร่วมกับ นายธีรวัฒน์  ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

(จากซ้ายไปขวา) น.ส. พัดชา รัญตะเสวี (เจ้าหน้าที่ สนร.) นายอรรถวุฒิ ตรีวรานนท์ (เจ้าหน้าที่ สนร.) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา (อทศ. ) น.ส มณีรัตน บุญฉิม (เจ้าหน้าที่ สนร.) นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา (คู่สมรส อทศ.) และนายภัทร  ศรานุชิต (เจ้าหน้าที่ สนร.) ตามลำดับ

เนื่องในโอกาสวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส. มณีรัตน บุญฉิม นายอรรถวุฒิ ตรีวรานนท์ นายภัทร ศรานุชิต และน.ส. พัดชา รัญตะเสวี ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นำโดย นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ในลำดับแรก สถานเอกอัครราชทูต จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นำโดย นายธีรวัฒน์  ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนคนไทยผู้เข้าร่วมพิธี โดยสถานเอกอัครราชทูตได้นิมนต์พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดไทยในกรุงเบอร์ลินมาร่วมพิธี จำนวน 10 รูป โดยมีพระโสภณพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในลำดับถัดไป นายธีรวัฒน์  ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีน้อมจิตร่วมเจริญจิตตภาวนาและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์

ต่อมา นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต นำข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายบังคมราชสดุดี และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคารวิลล่า โดยพร้อมเพรียงกัน

ในลำดับสุดท้าย สถานเอกอัครราชทูตฯ เรียนเชิญประชาชนคนไทยผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน