สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าร่วมงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 และ การสัมมนาในหัวข้อ “ภาษาไทย ในบริบทต่างแดน” สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) ณ บ้านพักเยาวชน กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตามที่สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) ได้กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 และการสัมมนาในหัวข้อ “ภาษาไทย ในบริบทต่างแดน”  และเรียนเชิญนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าร่วมงานประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส. มณีรัตน บุญฉิม

ในโอกาสนี้ อทศ. นิสรา ได้กล่าวขอบคุณทางสมาพันธ์ฯ ที่เรียนเชิญให้มาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ และขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูสอนภาษาไทยทุกท่านทั้งในกรุงเบอร์ลินและจากประเทศเพื่อนบ้านในยุโรป ผู้เป็นบุคคลสำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ต้องทุ่มเทในการเตรียมการสอน มุ่งให้ผู้เรียนได้เข้าถึงภาษาไทยและนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง การประชุมในครั้งนี้ ย่อมเป็นแนวทางให้กับครูทุกท่านในการพัฒนาศาสตร์การสอน เรียนรู้เทคนิคการสอนที่ทันสมัย ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ในทั้งลักษณะการเรียนทางไกล และผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ และขออวยพรให้การประชุมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการและขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ร่วมใจกันพัฒนาการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักยิ่งๆ ต่อไป

(จากซ้ายไปขวา) อทศ. นิสราฯ และคุณจิราภรณ์ ไมเออร์-คนัพพ์  (Jiraporn Maier-Knapp) ประธานสมาพันธ์ฯ (เยอรมนี)