สารอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงเบอร์ลิน คำอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

                                                                                                  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

                                                                                            Frohes neues Jahr 2020

                          “….ให้พึงนึกในใจไว้ว่า  เราไม่ได้มาเรียนจะเปนฝรั่ง เราเรียนเพื่อ จะเปนคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง…”

                                                       พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕                                               

                                                     พระราชทานแก่เหล่านักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ปีพุทธศักราช ๒๔๔๐

 

วัน เวลา หมุนเปลี่ยน เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่อันเป็นมิ่งมงคล ในปี ๒๕๖๓ ที่กำลังจะถึงในเร็ววันนี้  ดิฉันและเจ้าหน้าที่การศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระคุณของบิดามารดา โปรดดลบันดาลประทานพร คุ้มครอง รักษา ให้นักเรียนทุนรัฐบาล และข้าราชการลาศึกษาต่อทุกท่านในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งผู้ที่ได้มาอยู่ในประเทศเยอรมนีสักระยะหนึ่งแล้ว และผู้ที่เพิ่งจะเดินทางมาใหม่ จงมีสุขพลานามัยที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีความสุขทั้งกายใจ เพื่อจะได้หนุนนำเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตด้วยความราบรื่น และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ขอได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีสำหรับปีใหม่นี้ และประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าในการกระทำภารกิจอันสำคัญคือการศึกษาและวิจัยในต่างแดนให้สำเร็จดั่งที่มุ่งหมายไว้ เพื่อจะได้เป็นพลังของแผ่นดินในการที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ และวิทยาการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา กลับไปพัฒนาประเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศไทย ต่อไป

ขอให้ปีนี้จงเป็นปีที่แสนวิเศษสำหรับทุกท่านค่ะ

นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงเบอร์ลิน