สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในรัฐนีเดอร์ซัคเซนและรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในรัฐนีเดอร์ซัคเซน (Niedersachsen)  และรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน  (Nordrhein-Westphalen)   ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สนร. เยอรมนี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Leibniz University Hannover ณ เมืองฮันโนเฟอร์ (Hannover) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของเยอรมนีในด้านวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย TU9 ซึ่งเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในเยอรมนีด้วย

ในวันเดียวกัน สนร. เยอรมนีได้จัดประชุมตรวจเยี่ยมนักเรียนและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา ที่เมืองฮันโนเฟอร์ โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในเมืองฮันโนเฟอร์ และเมืองบราวน์ชไวก์ (Braunschweig) ร่วมประชุม จำนวน 6 คน

 

 

วันต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สนร. เยอรมนี เดินทางไปยังเมืองฮาเกน (Hagen) เพื่อประชุมตรวจเยี่ยมนักเรียนและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในในเมืองฮาเกน เมืองซีเกน (Siegen) และเมืองบีเลเฟลด์ (Bielefeld) ร่วมประชุม จำนวน 5 คน

จากนั้น สนร. เยอรมนี เดินทางต่อไปยังเมืองอาเค่น เพื่อประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในเมืองอาเคน (Aachen) โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมประชุม จำนวน 7 คน

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สนร. เยอรมนี ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัย Max Planck Institute for Radio Astronomy ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบอนน์ (Bonn) โดยมี ดร. บุษบา คราเมอร์ นักวิจัยดาราศาสตร์ชาวไทย ประจำสถาบันฯ และนายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร นักเรียนทุนรัฐบาล ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอก ได้นำเยี่ยมชมสถาบันฯ และแนะนำโครงการวิจัยหลักของสถาบันฯ และได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานีกล้องโทรทรรศน์วิทยุ Radio Telescope Effelsberg ซึ่ง นายจอมพจน์ฯ ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยและทำงานร่วมกับสถานีอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีหัวหน้าสถานีฯ Dr. Alexander Kraus พาเยี่ยมชมและแนะนำสถานีฯ และได้ให้ข้อมูลถึงโครงการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนและคำปรึกษาทางเทคนิคดาราศาสตร์วิทยุ ในการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ณ ห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

ในเวลาต่อมา สนร. เยอรมนี ประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในเมืองบอนน์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาและรับฟังปัญหาต่างๆ ในการศึกษา โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมประชุม จำนวน 3 คน ก่อนเดินทางกลับกรุงเบอร์ลิน