สนร. เยอรมนี เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล พร้อมเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพอทส์ดัม (Universität Potsdam)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา และน.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยม นายกิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์ นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) ณ มหาวิทยาลัยพอทส์ดัม (Universität Potsdam) ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก PD Dr. Jörg Koppitz และผู้ประสานงานโครงการวิจัยของ นทร. Dr. Andreas Braunß เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยของ นทร. และขอบคุณที่ได้ดูแลการดำเนินงานวิจัยของ นทร. ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งที่ได้ให้โอกาส นทร. นำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

รูปจากซ้ายไปขวา Dr. Andreas Braunß อทศ. นิสราฯ PD Dr. Jörg Koppitz และ น.ส. มณีรัตนฯ

พร้อมนี้ ยังได้พบอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. ดร. ดารา ภูสง่า อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกลับมาดำเนินงานวิจัยระยะสั้นกับ PD Dr. Jörg Koppitz และเตรียมเสนอผลงานวิชาการต่อไป