สนร. เยอรมนี เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา ณ แคว้นนีเดอร์ซัคเซิน (Niedersachsen) แคว้นเฮสเซิน (Hessen) และแคว้นซัคเซิน (Sachsen)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. มณีรัตน บุญฉิม และ น.ส. พัดชา รัญตะเสวี เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ เมืองฮันโนเวอร์ (Hannover) เมืองคัสเซิล (Kassel) และเมืองไลป์ซิก (Leipzig) ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สนร. เยอรมนี ได้จัดประชุมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลและติดตามผลการศึกษา นทร. ที่กำลังศึกษา ณ เมืองฮันโนเวอร์ (Hannover) และเมืองใกล้เคียง โดยมี นทร. ร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 4 คน ได้แก่

ภาพจากซ้ายไปขวา : นายวุฒิไกร จันศิริ (แต้ม) นทร. โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ระดับปริญญาตรี น.ส. ชุติมา แซ่เฮง (อัน) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก น.ส.
ชวารี ศรีชูยงค์ (แป้ง) นทร. โครงการฯ รุ่นที่ ๓ ระดับปริญญาตรี และนายชนัช ชัยศักดานุกูล (โอ) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาโท

อทศ. นิสราฯ กล่าวต้อนรับนักเรียนทุนทุกคน และรู้สึกดีใจที่ นทร. ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ด้วยมีความกังวลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ได้ถามไถ่ถึงชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและการเดินทางไปศึกษาในชีวิตประจำวัน นทร. ได้ตั้งรับสถานการณ์และเฝ้าระวังตนเองเป็นอย่างดี พร้อมนี้ อทศ. นิสราฯ กล่าวย้ำว่า ขอให้ทุกท่านหลีกเหลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปประชุมสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และให้เตรียมอาหาร และของใช้บางส่วนที่จำเป็นไว้บ้าง  ต่อมาได้ให้นักเรียนทุนทุกท่านรายงานการศึกษาที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบ สำหรับนายวุฒิไกรฯ ได้จัดส่งงานปริญญานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรอสอบปากเปล่า คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือน มี.ค. 63 นี้ อทศ. นิสราฯ แสดงความยินดีและอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการสอบทุกประการ และขอให้ได้งานที่ประเทศไทยตามที่มุ่งหวัง

ต่อมาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อทศ. นิสราฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมกับนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา ณ เมืองคัสเซิล (Kassel) และเมืองใกล้เคียง โดยมี นทร. ร่วมประชุม จำนวน 3 คน ได้แก่

รูปจากซ้ายไปขวา : น.ส. กัณฐิกา จันแย้ (ไนซ์) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย นายมณฑล ยงค์ประวัติ (ดิว) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก น.ส. นัยนา ใต้เมืองปาก (ไนซ์) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับเตรียมภาษา

อทศ. นิสราฯ ได้แสดงความห่วงใยเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และชี้แนะแนวทางในดูแลสุขภาพที่ สนร. เยอรมนี นำส่งทางจดหมายเวียนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตนตามที่ทางการของเยอรมนีและสำนักงาน ก.พ. อย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนทุกท่านได้รายงานสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ว่าได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและไม่มีแผนการการเดินทางไปทัศนศึกษาในเมืองต่างๆ และนอกประเทศที่ และมีข่าวที่น่ายินดี ที่นายมณฑลฯ ได้นำส่งร่างดุษฎีนินพธ์เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะได้เข้าสอบเปล่าและสำเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 นี้ (SS 2020) อทศ. นิสราฯ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้า และขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบและความก้าวหน้าในการทำงานต่อไป

ต่อมา ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 อทศ. นิสราฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมกับนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา ณ เมืองไลป์ซิก (Leipzig) และเมืองใกล้เคียง โดยมี นทร. ร่วมประชุม จำนวน 10 คน ได้แก่

แถวหลัง รูปจากซ้ายไปขวา : น.ส. สุวิชชา กันตีวงศ์ (ฝ้าย) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท นายพรเทพ สุคนธ์วิมลมาลย์ (เคี้ยง) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์ (ปลื้ม) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาตรี นายศุภวรรต ทิพยรัตน์ (เจ) นทร. ทุน พสวท. ระดับปริญญาโท น.ส. กานต์ธิดา จุลฉีด (เอ้) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก นายเกศภัท เวชศิลป์ (กก) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก แถวหน้า  น.ส. อภิชญา สุจินดาพรรณ (พิม) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาโท น.ส. วันพร คันธวิวรณ์ (วัน) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก น.ส. สิริกร สถิตย์รัตนชีวิน (เฟิน) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับเตรียมภาษา น.ส. อรทราย      ไฝขาว (ทราย) นทร. ทุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาเอก

ในโอกาสที่นักเรียนทุนจากเมืองไลป์ซิก (Leipzig) เมืองเดรสเดน (Dresden) และเมืองเยนา (Jena) เดินทางมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อทศ. นิสราฯ ได้ยกวาระสำคัญเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 แจ้งนักเรียนทุนทุกท่าน เช่นเดียวกับที่ได้แสดงความห่วงใยและแนะนำนักเรียนทุนทุกท่านเรื่องแนวปฏิบัติในระหว่างช่วงเวลาสถานการณ์นี้ ที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางไปศึกษาทุกวัน ต่อมาได้เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละท่าน แนะนำตัวเองเนื่องจากเดินทางมากันจากต่างเมือง และ น.ส. อรทรายฯ พึ่งย้ายสถานศึกษามาศึกษาวิจัย ณ เมืองไลป์ซิก รายงานสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูหนาว 2562/2563 (WS 2019/2020) นี้ โดยในภาพรวมอยู่ระหว่างการสอบในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับนักเรียนทุนในระดับปริญญาเอกมีความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยดี หากพบอุปสรรคในการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการบ้าง และมีข่าวที่น่ายินดีว่า น.ส. กานต์ธิดาฯ ได้จัดส่งร่างดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษานี้ อทศ. นิสราฯ อวยพรให้สำเร็จการศึกษาด้วยดี และได้กลับไปทำงานเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป และได้กล่าวย้ำว่าขอให้นักเรียนทุนทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เป็นการป้องกันตัวที่ดีที่สุด และหากเกิดเรื่องฉุกเฉินใดๆ ติดต่อ สนร. ได้ตลอดเวลา