สนร. เยอรมนี เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2562 ณ เมืองฮันโนเวอร์ และกรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับข้าราชการทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทย ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร์

ในลำดับแรก นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวบทอาศิรวาทแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญร่วมกัน หลังจากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์ให้พรถวายอดิเรก หลังจากนั้น เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์

หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  โดยเชิญชวนชุมชนชาวไทยร่วมบริจาคสิ่งของ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนอน กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน ของเล่น หนังสือนิทาน สเก็ตบอร์ด โรเลอร์เบลด ให้แก่สมาคมช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตกทุกข์ได้ยากเมืองฮันโนเวอร์ (Kinder- und Jugendnotdienst Hannover e.V.)  โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นตัวแทนชุมชนชาวไทยมอบของบริจาคให้กับตัวแทนของศูนย์ฯ และมีข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมนี้ ผู้แทนของสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชาทูตและในน้ำใจไมตรีจิตของชุมชนไทยในเบอร์ลิน ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ และกล่าวถึงภารกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งในแต่ละปีมีเด็กที่เข้าขอรับความช่วยเหลือประมาณ 80-100 คน

ในลำดับสุดท้าย สถานเอกอัครราชทูต เชิญชวนประชาชนที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สนร. เยอรมนี นำโดย อทศ. นิสราฯ พร้อมคู่สมรส เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่จัดขึ้นสำหรับทูตานุทูตและแขกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ที่โรงแรม Hotel Adlon Kempinski ในการนี้ สนร. เยอรมนี ช่วยต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติของ สนร. เยอรมนี ได้แก่ ข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทย (Federal Ministry of the Interior, Building and Community: BMI) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Mrs. Frederike Dahns หัวหน้าสำนักประชากรศาสตร์ Head of Unit Demography, Chair NATO Civil Protection Group และ Ms. Suanne von Burstin แผนกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Press Relations Division Protokoll Inland; Corporate Design

เอกอัครราชทูต หัวหน้าสำนักงานและคู่สมรส ต้อนรับทูตานุทูตและแขกของสถานทูตที่ให้เกียรติมาร่วมงาน

อดีตประธานาธิบดี นายคริสเตียน วูล์ฟ(Mr. Chtistian Wulff)

ในโอกาสนี้ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและกล่าวสุนทรพจน์ โดยกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลไทย มุงมั่นเพื่อพัฒนาประเทศไทยในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโนบายไทยแลนด์ 4.0 (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึงโครงการความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและระดับนานาชาติ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เยอรมนีและสหภาพยุโรป ลำดับต่อไป เป็นการกล่าวสุนทรพจน์โดยแขกเกียรติยศในฐานะผู้แทนรัฐบาลเยอรมัน นายมาร์คุส พอทเซล  (Mr. Markus Potzel) หัวหน้างานดูแลกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ร่วมแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นชมในรอบปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาล ประเทศไทยกับบทบาทประธานอาเซียนในปี 2562 ความร่วมมือต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจการค้า การรถไฟภายใต้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โครงการเพื่อสิทธิมนุษยชนและโครงการต่างๆ ที่ร่วมมือกับสหภาพยุโรป จากนั้น ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดย นายปราชญ์ มาลากุล ณ อยุธยา นักศึกษาไทยในประเทศออสเตรีย ขับร้องนำ ตามด้วยการขับร้องเพลงชาติเยอรมัน โดย น.ส. ภาวินี ศิริประพฤทธิ์ นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ ศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน และในลำดับสุดท้ายร่วมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงรำและการแสดงโขน และรับฟังเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดยนักศึกษาภาควิชาดนตรีที่ศึกษาในประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรีย ได้รับเสียงปรบมือและคำกล่าวชื่นชมจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถ่ายภาพกับผู้แทนข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และ สนร. เยอรมนี

อทศ. นิสราฯ และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี

อทศ. นิสราฯ ร่วมถ่ายภาพกับ น.ส. ภาวินี ศิริประพฤทธิ์ นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ ศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน