สนร. เยอรมนี ประชุมหารือกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศเยอรมนี) โครงการ Global Leader Development Programme (GLDP)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร และผู้แทนบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศเยอรมนี) มหาชน Mr. Jan Ehlen และ ดร. อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ด้าน Govermenttal Affairs ผู้แทนบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องความคืบหน้าในโครงการส่งเสริมโอกาสด้านการทำงานในประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนโอดอสที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาในเยอรมนี โดยทางบริษัทฯ ยินดีเปิดรับตำแหน่ง junior management จำนวน ๑ ตำแหน่ง ภายใต้กรอบโครงการ Global Leader Development Programme (GLDP) ให้แก่นักเรียนทุนโอดอสที่ศึกษาในประเทศเยอรมนี เพื่อเข้าทำงานที่ประเทศไทยในแผนกการจัดการและส่งเสริมการขาย โดยต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเพื่อแนะนำลูกค้า และมีความรู้ภาษาเยอรมันดี เพื่อเป็นตัวกลางการติดต่อระหว่างบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศเยอรมนี  โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทำงานกับบริษัทฯ ทั้งในเยอรมนี ในต่างประเทศ และในประเทศไทย เป็นระยะเวลา ๒ ปี สนร. เยอรมนีขอกราบขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตที่กรุณาหารือกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ของเยอรมนี ที่ลงทุนในประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนโอกาสได้ใช้ความรู้และศักยภาพที่ศึกษาในเยอรมนีนำกลับไปพัฒนาประเทศของเรา มา ณ โอกาสนี้