สนร. เยอรมนี นักเรียนทุนรัฐบาล ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ในช่วงเช้านางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ร่วมกับข้าราชการทีมประเทศไทยณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ช่วงค่ำในวันเดียวกัน อทศ. นิสราฯ พร้อมคู่สมรส เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในกรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม ได้เข้าร่วมงานเนื่องในวาระสำคัญยิ่งของไทย 3 วาระ คือ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สำหรับชาวไทย ณ โรงแรม Hilton Berlin กิจกรรมในงานเริ่มจาก นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวสดุดีและถวายอาศิรวาทแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน และมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ไทยของเยาวชนไทย การประกวดขวัญใจเบอร์ลิน โดยผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดไทยนิยมในยุคสมัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย และการสอยดาวการกุศลชิงของรางวัล ซึ่งรางวัลใหญ่เป็นบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับ เส้นทางนครมิวนิก – กรุงเทพฯ 2 รางวัล จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมจัดทำซุ้มสอยดาวโดย น.ส. ภาวินี ศิริประพฤทธิ์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) ร่วมกับนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนไทยที่ศึกษาในกรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม ทั้งนี้ รายได้จากการสอยดาวและการขายพวงมาลัยจากการประกวดขวัญใจเบอร์ลิน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จะนำไปมอบให้องค์กรการกุศล และ ส.น.ท.ย. ต่อไป

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สนร. เยอรมนีนำโดย อทศ. นิสราฯ พร้อมคู่สมรส เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในกรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัมได้เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่จัดขึ้นสำหรับทูตานุทูตและแขกของสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงเบอร์ลิน ที่โรงแรม Hilton Berlin ในการนี้ สนร. เยอรมนี ช่วยต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศต่างๆและแขกผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมงาน

อัครราชทูตหัวหน้าสำนักงานและคู่สมรสต้อนรับทูตานุทูตและแขกของสถานทูตที่ให้เกียรติมาร่วมงาน

ในโอกาสนี้ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณกรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและกล่าวสุนทรพจน์โดยกล่าวถึงการมาเยือนของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เข้าพบ ดร.อังเกล่า แมร์เคิล (Dr. Angela Merkel) นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเยอรมนีตลอดจนหารือในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีทั้งในระดับประเทศและระดับกลุ่มประเทศอาเซียนที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียน2019 ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวสุนทรพจน์โดยแขกเกียรติยศ จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี นายธนภัทร ตรีภูวนันทกุล นักศึกษาไทยในประเทศออสเตรียขับร้องนำ ตามด้วยการขับร้องเพลงชาติเยอรมัน โดย น.ส. ภาวินี ศิริประพฤทธิ์ นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศและในลำดับสุดท้ายร่วมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงดนตรีบรรเลง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถ่ายภาพกับ สนร. เยอรมนี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถ่ายภาพกับ
Dr. Jochen Vogl จากสถาบันมาตรวิทยาเยอรมนี อาจารย์ที่ปรึกษาของ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย นักเรียนทุน ก.พ.

น.ส. ภาวินี ศิริประพฤทธิ์ นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ ขับร้องเพลงชาติเยอรมัน