สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษา นทร. ที่ศึกษาในแคว้นซัคเซิน และเทือริงเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในแคว้นซัคเซิน (Sachsen) แคว้นเทือริงเงิน (Thüringen) และเมืองใกล้เคียง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองเดรสเดน (Dresden) มีนักเรียนทุนรัฐบาลเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ในครั้งนี้ อทศ. นิสราฯ ได้รับฟัง นทร. รายงานชีวิตการเรียน การสอบ การฝึกงานตามหลักสูตรของ นทร. ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มีความแตกต่างจากระบบการศึกษาของไทย และการวางแผนสมัครเข้าศึกษาของ นทร. ที่ยังอยู่ระหว่างการเรียนภาษาเยอรมัน รวมถึงการวางแผนการทำวิจัยของ นทร. ระดับปริญญาเอก ที่ต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล หรือขอข้อมูลจากองค์กรอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทำวิทยานิพนธ์  ตลอดจนการปรับตัวในการศึกษาและชีวิตประจำวัน อทศ. นิสราฯ เป็นกำลังใจให้ นทร. ทุกคนผ่านอุปสรรคในการเรียน และหากมีปัญหาใดๆ ขอให้ติดต่อ สนร. เยอรมนีเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไป