สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นายวันรัฐ งามนิยม นทร. ก.พ. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับนายวันรัฐ งามนิยม (ไบรท์) นทร. ก.พ. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายมหาชน โดยเข้าศึกษา หลักสูตรกฎหมายเยอรมันสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Magister legum, LL. M.) ณ มหาวิทยาลัยพอทส์ดัม (University of Potsdam) สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ นายวันรัฐฯ พบแต่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานราชการ ณ สำนักงานศาลปกครองต่อไป พร้อมนี้ นายวันรัฐฯ ได้บอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาวิจัยในเยอรมนีให้แก่น้องๆ นักเรียนทุนได้อย่างน่าประทับใจ

สวัสดีครับ ผมชื่อวันรัฐ งามนิยม ได้ทุน ก.พ. ตามความต้องการของสำนักงานศาลปกครองให้มาศึกษาต่อด้านกฎหมายมหาชน จบจากมหาวิทยาลัย Potsdam ประเทศเยอรมนี ซึ่งนอกจากความรู้ทางกฎหมายที่ได้รับแล้วนั้น ยังได้รับประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนด้วย

ในปีที่ผมมานั้นมีนักกฎหมายที่ได้ทุนรัฐบาลไทยมาเรียนระดับปริญญาโทรวมผมด้วยเป็นสามคน คือ ผม น้องกร และน้องเกม มักจะถูกเรียกบ่อย ๆ ว่า “นักกฎหมายสามคน” พวกเราสามคนเริ่มไปเรียนภาษาเยอรมันที่เมือง Bonn เนื่องจากน้องเกมที่ได้ทุน ก.พ. เหมือนกันนั้นล่วงหน้าไปดูที่ดูทางไว้ เพราะตอนแรกว่าจะอยู่เรียนเมืองนี้ยาวจนเข้ามหาวิทยาลัย แต่เรียนไปได้ซักพักน้องเกมก็บอกว่าระดับภาษาที่เมือง Bonn มีสอนแค่ระดับ C1 น้องเกมจึงอพยพไปเมือง Göttingen ซึ่งมีสอนภาษาเยอรมันระดับ C2 และคอร์สติวสอบภาษา ดังนั้นนักกฎหมายอีกสองคนก็อพยพตามกันไป ให้ข้อสังเกตว่า อาจารย์กฎหมายไทยหลายท่านจบมาจากสองเมืองนี้ ที่เมือง Bonn เช่น อาจารย์สมยศ เชื้อไทย อาจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์คณิต ณ นคร และที่เมือง Göttingen เช่น อาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ก็ตามทางเดินของอาจารย์เพื่อมาเรียนต่อกัน สองเมืองที่อาศัยอยู่นี้นั้น กลุ่มนักเรียนไทยในเมืองชวนกันทำกิจกรรมผ่อนคลายจากการเรียนเป็นประจำ ได้รู้จักนักเรียนในเมืองทั้งสอง ทั้งจากสาขากฎหมายเอง และสาขาอื่น ๆ ก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ข้ามสาขาไปมาผ่านกิจกรรมผ่อนคลาย

ผมสอบผ่านภาษาเยอรมันหลังจากมหาวิทยาลัยเปิดเทอมไปแล้ว ทาง สนร. เยอรมนี จึงเปิดโอกาสให้ผมในระหว่างที่รอมหาวิทยาลัยเปิดเทอมถัดไปนั้น ได้เรียนภาษาเยอรมันในระดับ C2 อันเป็นระดับที่สูงที่สุด การเรียนระดับนี้ในตอนที่สอบวัดระดับภาษาเยอรมันได้แล้วนั้น ผมถือว่าเป็นความโชคดีมากเพราะเป็นการเรียนที่ไม่ต้องพะวงว่าเนื้อหาจะตรงกับข้อสอบวัดระดับหรือไม่ ผมได้เรียนการอ่านและตีความวรรณกรรมเยอรมันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเล่ม ได้เรียนการสร้างศัพท์และเดาความหมายจากบริบทของเรื่อง ทักษะที่ได้มาช่วยให้ผมอ่านหนังสือเยอรมันได้รวดเร็วขึ้น โดยสรุปแล้วผมได้รับโอกาสเรียนภาษาเยอรมันราวหนึ่งปีครึ่ง

ผมเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Potsdam เนื่องจากได้ลองอ่านตำราของอาจารย์ที่จะขอเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผมอ่านแล้วเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนในสาขาที่ต้องการศึกษา ผมเขียนอีเมลขออาจารย์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ก็กรุณารับผมเป็นนักศึกษาในการดูแลตลอดหลักสูตร การเรียนโดยรวมนั้นในแต่ละวิชาต้องเรียนรวมกับนักศึกษาเยอรมันในหลักสูตรกฎหมายแบบเยอรมัน ช่วงแรกต้องปรับตัวในเรื่องภาษาเยอรมันระดับมหาวิทยาลัยอย่างหนัก

เมือง Potsdam นั้น ผมนิยามว่ามีลักษณะคล้ายกับนนทบุรีในฐานะจังหวัดปริมณฑลที่ใกล้เมืองหลวง โดยเมือง Potsdam เป็นเมืองหลวงของมลรัฐ Brandenburg แต่อยู่ติดกับเมือง Berlin ที่เป็นเมืองหลวงของเยอรมนีและเป็นที่ตั้งของสถานทูตไทย ซึ่ง สนร. เยอรมนี ก็ตั้งอยู่ในสถานทูตไทย ผมจึงได้เข้าปรึกษาพี่ ๆ ที่ สนร. เยอรมนี  ในเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิต ผมยังได้รู้จักกับกลุ่มคนไทยในเมือง Potsdam และ Berlin ที่นัดกันกินอาหารกันบ่อย ๆ โดยผมเชื่อว่าการออกมาเจอผู้คนบ้างเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนอย่างหนึ่ง อีกทั้ง สนร. เยอรมนี จัดงานพบปะประจำปีระหว่างนักเรียนทุน ได้รู้จักนักเรียนทุนจากหลายสาขาที่มีความกดดันจากเนื้อหาการเรียนอันหนักหน่วง พวกเราก็ได้แลกเปลี่ยนแนะนำให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนผมศึกษาจบปริญญาโทได้ครับ

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณโอกาสที่ได้รับที่ให้ประสบการณ์และความรู้จากประเทศเยอรมนีนี้ ความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ในหน้าที่การงานต่อไปครับ

วันรัฐ งามนิยม 16 ก.ย. 62