สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ศศิกานต์ เจริญสัตย์สิริ นทร. ก.พ. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ศศิกานต์ เจริญสัตย์สิริ นทร. ก.พ. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Water Resources Management ณ Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ น.ส. ศศิกานต์ฯ พบแต่ความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปพร้อมนี้ น.ส. ศศิกานต์ฯ ได้ฝากข้อความข้อคิดดีๆ  บอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาวิจัยในเยอรมนีให้แก่น้องๆนักเรียนทุน

ดิฉันได้รับทุน ก.พ. (ทุนพัฒนาข้าราชการ)เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา WaterResources Management เมื่อคราวได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยนั้นรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก วันนี้ขอแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในเยอรมนีค่ะ

การเรียนในหลักสูตรนี้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด แบ่งเป็นวิชาเรียน 90 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 30 หน่วยกิต ต้องยอมรับว่าด้านการเรียนนั้นหนักหนาเอาการ เนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนเยอะประมาณหนึ่งและต้องอ่านหนังสือเพิ่มเติม รวมทั้งมีการบ้านและงานกลุ่มอีกด้วย การสอบปลายภาคสำหรับวิชาบังคับของเทอมแรกทำให้รู้ว่าเวลาหนึ่งนาที มีค่าเท่ากับหนึ่งคะแนนดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ และต้องจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในขณะทำข้อสอบอีกด้วยแม้ว่าการเรียนจะมีความเครียด กดดัน หรือประสบปัญหา แต่ด้วยความมานะพยายามแล้ว ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ยากลำบากจะผ่านพ้นไปและความสำเร็จเป็นสิ่งไม่ไกลเกินเอื้อม

จากที่กล่าวข้างต้นว่าการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ทว่าการใช้ชีวิตประจำวันนั้นมีภาษาเยอรมันอยู่รอบตัว จึงต้องปรับตัวและพยายามเรียนภาษาเยอรมันพื้นฐานโดยเฉพาะคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น การสั่งอาหาร การซื้อของหรือการเดินทาง เป็นต้น ดิฉันใช้เวลาพอสมควรที่จะคุ้นเคยและไม่ตื่นตระหนกเวลาที่มีคนพูดภาษาเยอรมันกับดิฉันเมื่อเวลาผ่านไป ก็สามารถปรับตัวได้ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

จากประสบการณ์ของดิฉันพบว่าคนเยอรมันมีวินัยมีความเข้มงวดค่อนข้างมาก และถือว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันการใช้ชีวิตในเยอรมนีนับได้ว่ามีคุณภาพและค่อนข้างปลอดภัย นอกจากนี้ดิฉันสามารถจัดเวลาเพื่อออกกำลังกายเช่น การวิ่งในสวนสาธารณะ           ซึ่งมีพื้นที่ที่จัดไว้ให้ประชาชนอย่างเพียงพอหรือทำกิจกรรม รวมกลุ่มทำอาหาร พบปะเพื่อน ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อให้ชีวิตมีสีสันและเป็นกำลังใจให้กัน รวมไปถึงการเดินทางไปทัศนศึกษายังเมืองต่างๆทั้งในประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียง ได้ซึมซับประสบการณ์มากมาย จึงกล่าวได้ว่าการมาศึกษาในต่างประเทศเป็นกำไรชีวิตที่แท้จริง และไม่ใช่เพียงการศึกษาหาความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนีทุกท่านที่ดูแลและให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนสำเร็จการศึกษาและขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่กำลังศึกษาและท่านที่สนใจจะมาศึกษาต่อในต่างประเทศให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และประสบความสำเร็จในโอกาสต่อไป ขอบคุณค่ะ

น.ส. ศศิกานต์ เจริญสัตย์สิริ

5 ธันวาคม 2561