สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับสมาชิกใหม่สู่การศึกษาในเยอรมนี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร.เยอรมนี) ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) รายใหม่ 3 คนอย่างเป็นทางการและด้วยความยินดี ที่ได้รับทุนให้มาศึกษาในเยอรมนีระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2561

ในวันที่22 ก.ย. 61 น.ส. เบญญาภา แก้วมี นทร. ทุน พสวท.ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี
ณ Technische Universität Berlin

ในวันที่4 ต.ค. 61 น.ส. กัณฐิกา จันแย้ (หญิง) นทร.ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาตรี – โท – เอกสาขาวิชาพลังงาน เน้น Biofuel โดยศึกษาภาษาเยอรมัน ณ Goethe-InstitutFreiburg ก่อน

และในวันที่ 7 ต.ค. 61 นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ (ก้อง) นทร. ทุน พสวท.ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ Ruprecht-Karls-UniversitätHeidelberg

ในโอกาสนี้ สนร. ขออวยพรให้นักเรียนทุนทุกคน เริ่มต้นศึกษาด้วยความราบรื่น มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยตามโครงการการศึกษา อีกทั้งมีความสุขกับการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีตลอดการศึกษาด้วยเช่นกัน