สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารายใหม่ ประจำปี 2562

(จากซ้ายไปขวา) น.ส. ญาดา ดวงนำสว่าง (แพม) อทศ. นิสรา อุปถัมภ์ประชา น.ส. มณีรัตน บุญฉิม และ น.ส. อีวา ไอยรากาญจนกุล (อี๊ฟ)

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ เดินทางไปรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ ณ สนามบินเทเกิล (Tegel Airport) กรุงเบอร์ลิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อทศ. นิสราฯ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังสนามบินเทเกิล เพื่อรับนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายใหม่ 2 ราย ได้แก่ นางสาวญาดา ดวงนำสว่าง (แพม) ซึ่งได้รับทุนให้ศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ เข้าศึกษา ณ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย Freie Universität Berlin (FU Berlin) ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นางสาวอีวา ไอยรากาญจนกุล (อี๊ฟ) ซึ่งได้รับทุนให้ศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าศึกษา ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Technische Universität Berlin (TU Berlin) ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่นกัน

ในโอกาสนี้ อทศ. นิสราฯ ได้เข้าตรวจที่พักและแนะนำการใช้ชีวิตในเยอรมนีระหว่างศึกษา และกล่าวอวยพร นทร. ทั้งสองท่าน ให้มีความสุข ความสำเร็จในการศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งสองแห่งนี้ในกรุงเบอร์ลิน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานวิจัยในเยอรมนีนี้ นำไปใช้ในการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หลังสำเร็จการศึกษาต่อไป