สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เดินทางไปรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ 2 ราย ณ สนามบินเทเกิล (Tegel Airport) กรุงเบอร์ลิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(จากซ้ายไปขวา) นายพีระดนย์ ตันติธีรวิทย์ (ดนย์) อทศ. นิสรา อุปถัมภ์ประชา และ น.ส. ทิชากร สิงห์โต (บีม)

อทศ. นิสราฯ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังสนามบินเทเกิล เพื่อรับนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รายใหม่ 2 ราย ได้แก่ นางสาว ทิชากร สิงห์โต (บีม) ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาพิษวิทยา เน้นพิษต่อระบบภูมิคุ้มกัน (Immune-Toxicology) เข้าศึกษา ณ คณะสัตวแพทย์ สถาบันเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Institute of Pharmacology and Toxicology) มหาวิทยาลัย Freie Universität Berlin (FU Berlin) ตามความต้องการของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ นายพีระดนย์ ตันติธีรวิทย์ (ดนย์) ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาพิษวิทยาระดับโมเลกุล (Molecular-Toxicology) เข้าศึกษา ณ สถาบันวิจัย German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbrücke (DIfE) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพอทสดัม (University of Potsdam) ตามความต้องการของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเช่นกัน โดย นทร. ทั้งสองคน เข้าศึกษาภาษาเยอรมันก่อน ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเบอร์ลิน (Goethe-Institute Berlin) ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกต่อไป

ในโอกาสนี้ อทศ. นิสราฯ ได้เข้าตรวจที่พักและแนะนำการใช้ชีวิตในเยอรมนีระหว่างศึกษา และกล่าวอวยพร นทร. ทั้งสองท่าน ให้ศึกษาอย่างมีความสุข พบแต่ความสำเร็จในการศึกษาวิจัยและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานวิจัยในเยอรมนีอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการทำงานและศึกษาวิจัยต่อ ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หลังสำเร็จการศึกษาต่อไป