สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ ประจำปี 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลรายใหม่ 2 ท่าน ที่เดินทางมาศึกษาในประเทศเยอรมนี ในช่วงต้นปี 2563 นี้

นางสาวปภาวิน เพ็ชรนิล (หมูหวาน) ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปี 2559 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามความต้องการของสำนักงาน ก.พ. โดยเข้าศึกษาระดับเตรียมภาษาก่อน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองเกิตทิงเงิ่น (Goethe-Institut Göttingen) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

นายจีระพันธ์ ฑีฆะ (เต๋า) ได้รับทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมการคมนาคม เน้น Railway Systems Engineering ตามความต้องการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเข้าศึกษาระดับเตรียมภาษาก่อน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองบอนน์ (Goethe-Institut Bonn) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

สนร. เยอรมนี ขออวยพรนักเรียนทุนทั้งสองท่าน เริ่มศึกษาอย่างราบรื่น มีความสุขในการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี และพบความสำเร็จในการศึกษาตามเป้าหมายต่อไป