สนร. เยอรมนีรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยศาสตร์รายใหม่ ประจำปี 2562 ศึกษา ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองเกิตทิ่งเงิ่น (Goethe-Institut Göttingen) พร้อมประชุมนักเรียนที่ศึกษาในเมืองใกล้เคียง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดยนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) และเมืองเกิตทิงเงิ่น (Göttingen) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในช่วงเช้า อทศ. นิสราฯ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังสนามบินนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อรับนางสาวนัยนา ใต้เมืองปาก (ไนซ์) นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา โดย นทร. เดินทางมาถึงนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยสวัสดิภาพ และเดินทางต่อไปยังเมืองเกิตทิ่งเงิ่น เพื่อเข้าศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองเกิตทิ่งเงิ่น (Goethe-Institut Göttingen) ในอาคารสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดย นทร. ได้เข้ารายงานตัว ลงทะเบียน และเดินทางเข้าที่พักในวันแรก ก่อนเริ่มศึกษาในวันถัดไป

รูปภาพจากซ้ายไปขวา:  น.ส. นัยนา ใต้เมืองปาก อทศ. นิสรา อุปถัมภ์ประชา Mrs. Ulrike Hofmann-Steinmetz  และ Ms. Sabine Quenot-Metres

ในโอกาสนี้ อทศ. นิสราฯ ได้เข้าพบ Mrs. Ulrike Hofmann-Steinmetz  ผู้อำนวยการ และ Ms. Sabine Quenot-Metres หัวหน้าแผนกหลักสูตรและการประเมินผล ประจำสถาบันเกอเธ่ ได้แนะนำ นทร. ให้รู้จัก และชี้แจงแผนการศึกษาภาษาเยอรมัน รวมถึงแผนการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Studienkolleg) ของ นทร. เมื่อสอบผ่านประกาศนียบัตรระดับ B1  โดย Mrs. Hofmann-Steinmetz  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความไว้วางใจในสถาบันเกอเธ่ และกล่าวแนะนำหลักสูตรตามระดับภาษาต่างๆ ที่สถาบันเปิดสอนในปัจจุบัน  พร้อมพาเยี่ยมชมอาคารแห่งใหม่ของสถาบันเกอเธ่ ที่มีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น มีห้องเรียนที่ติดตั้งกระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) ห้องประชุม ห้องสมุดดิจิทัล มุมพักผ่อนและมุมบริการน้ำดื่มฟรีให้แก่ผู้เรียน  และ Ms. Quenot-Metres ได้กล่าวเสริมว่า ในช่วงหลังเลิกเรียน จะมีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศึกษาเรียนรู้จักเมืองและชุมชนในช่วงภาคเย็น และเดินทางไปทัศนศึกษาเมืองใกล้เคียงในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับส่วนลดเป็นพิเศษแล้ว ซึ่งแนะนำให้ผู้เรียนเริ่มต้นเข้าร่วมในช่วงเริ่มต้นที่ศึกษา จะส่งผลให้เข้าใจภาษาได้ดีขึ้นและปรับตัวเข้ากับสังคมของเยอรมันได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้น อทศ. นิสราฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหอพักใหม่ที่ตั้งไม่ไกลจากสถาบันเกอเธ่ เป็นห้องพักเดี่ยว พร้อมห้องน้ำและมุมทำครัว หากสามารถทำอาหารในครัวรวมได้เช่นกัน เพื่อพบปะเพื่อนๆ จากชาติอื่นๆ  สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ นทร. นัยนาฯ มีความสุขกับการใช้ชีวิตการเรียนภาษาเยอรมัน ณ เมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล จำนวน 14 ท่าน ในสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ และแพทย์ศาสตร์มากว่าศตวรรษ นทร. นัยนาฯ จะได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาในปีแรกในเยอรมนีต่อไป

ในโอกาสดีนี้ สนร. เยอรมนี ได้จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ เมืองเกิตทิงเงิ่นและเมืองคัสเซิล (Kassel) ในช่วงบ่าย เพื่อแนะนำนักเรียนทุนรายใหม่ และติดตามสอบถามความคืบหน้าในการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีนักเรียนทุน อว. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๔ ราย (จากซ้ายไปขวา) นายปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ (ปอม) นทร. ระดับ ป. เอก น.ส. นัยนา ใต้เมืองปาก (ไนซ์) นทร. ระดับเตรียมภาษา นายมณฑล ยงค์ประวัติ (ดิว) นทร. ระดับ ป. เอก นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์ (ปลื้ม) นทร. ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อทศ. นิสราฯ ได้แสดงความยินดีกับนายเตชินท์ฯ ที่สอบผ่านหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัยด้วยคะแนนระดับดีเยี่ยม และกำลังจะเริ่มเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยไลฟ์ซิก ในภาคการศึกษาฤดูหนาว ๒๕๖๒/๒๕๖๓ (WS 2019/2020) ต่อไป