สนร. เยอรมนีรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยศาสตร์รายใหม่ ประจำปี 2561และเยี่ยมสถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองชเวบิช ฮัลล์ (Goethe-Institut Schwäbisch Hall)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดยนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2561 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) และเมืองชเวบิช ฮัลล์ (Schwäbisch Hall) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 อทศ. นิสราฯ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังสนามบินนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อรับนายโชคชัย สมัยมงคล (เค) นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ตามความต้องการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายใหม่ ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งระบบราง ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา โดย นทร. เดินทางมาถึงนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยสวัสดิภาพ และเดินทางต่อไปยังเมืองชเวบิช ฮัลล์ เพื่อเข้าศึกษาภาษาเยอรมัน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองชเวบิช ฮัลล์ (Goethe-Institut Schwäbisch Hall) ซึ่งเป็นสถาบันเกอเธ่ที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี อทศ. นิสราฯ ได้ส่ง นทร. เข้ารายงานตัว ลงทะเบียน สอบวัดระดับความรู้ และเดินทางเข้าที่พักในวันแรก ก่อนเริ่มศึกษาในวันถัดไป

ต่อมาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อทศ. นิสราฯ ได้เข้าพบ Ms. Sabine Haupt ผู้อำนวยการประจำสถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองชเวบิช ฮัลล์ เพื่อหารือเรื่องแผนการศึกษาภาษาเยอรมัน และแผนการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Studienkolleg) ของ นทร. โดย Ms. Sabine Haupt มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความไว้วางใจในสถาบันเกอเธ่ และแจ้งว่า ปัจจุบันสถาบันเกอเธ่มีโครงการ “Friends of Goethe-Institute” มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามาร่วมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่นักเรียนภาษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปี จะเป็นการเรียนรู้ภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมได้ประสบการณ์ความรู้นอกชั้นเรียน และยังช่วยในการปรับตัวของนักเรียนต่างชาติในช่วงแรกของการศึกษา ตลอดจนนักเรียนจะมีความคิดถึงบ้านน้อยลง และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หลังจากนั้น Ms. Sabine Haupt ได้พาชมอาคารที่เก่าแก่ของสถาบันเกอเธ่ ที่ในอดีตเคยเป็นโรงพยาบาลและมีโบสถ์ในตัวอาคาร โดยในปัจจุบันใช้เป็นที่จัดงานและกิจกรรมที่สำคัญของสถาบันเกอเธ่ อาทิ งานต้อนรับนักเรียนใหม่ งานมอบประกาศนียบัตรภาษา เป็นต้น สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียน

สนร. เยอรมนี หวังว่า นทร. โชคชัยฯ จะได้สัมผัสวัฒนธรรมจากชาวถิ่นเมืองชเวบิช ฮัลล์และเมืองใกล้เคียงในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) และมีความสุขกับการใช้ชีวิตการเรียนภาษาเยอรมันในปีแรกในเยอรมนี

สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองชเวบิช ฮัลล์ ตกแต่งผนังอาคารด้วยรูปต่างๆ โดยมีรูปของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยด้วย

ภาพซ้ายมือ      น.ส. ญานิน สีงาม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2555

ภาพขวามือ      น.ส. ชวารี ศรีชูวงศ์ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557