ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย นทร. ก.พ. ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ดีเด่น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร.เยอรมนี) ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย (โอ) นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (Chemical Metrology) ตามความต้องการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาวิจัย ณ สถาบันมาตรวิทยาและทดสอบวัสดุแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ดีเด่นในการประชุมวิชาระดับนานาชาติ “15th International Symposium on Enviromental and Biological Reference Matherails” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2561 ณ กรุงเบอร์ลินและได้รับรางวัลเงินสนับสนุนการตีพิมพ์งานจากสำนักพิมพ์ Springer เป็นเงิน 250 ยูโร

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความชื่นชมในความเป็นเลิศทางวิชาการของ นทร. และถือว่า นทร. เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย และขออวยพรให้ นทร. ปราณีฯ ประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเป้าหมายทุกประการ

รูปถ่าย:  Dr. Jochen Vogl อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย แสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณีฯ