ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ณัฐวัลคุ์ แสวงบุญ นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ดีเด่น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ณัฐวัลคุ์ แสวงบุญ (ณัฐ) นักเรียนทุนรัฐบาล ก. วิทย์ฯ ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรรมวัสดุศาสตร์ เน้น Glass Chemistry ตามความต้องการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเยนา (Friedrich-Schiller Universität Jena) ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ดีเด่นประเภทนักศึกษา ในการประชุมวิชาระดับนานาชาติ ““The International on Glass Annual Meeting 2018: ICG 2018 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่23 – 24 กันยายน 2561 ณ เมืองโยโกฮาม่า(Yokohama) ประเทศญี่ปุ่น

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความชื่นชมในความเป็นเลิศทางวิชาการของนทร. และถือว่า นทร. เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย และขออวยพรให้ นทร. ณัฐวัลคุ์ฯประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเป้าหมายทุกประการ