สาส์นอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)

สารอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงเบอร์ลิน
คำอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
Frohes neues Jahr 2020

“….ให้พึงนึกในใจไว้ว่า เราไม่ได้มาเรียนจะเปนฝรั่ง เราเรียนเพื่อ จะเปนคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง…”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พระราชทานแก่เหล่านักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ปีพุทธศักราช ๒๔๔๐

——————————-

วัน เวลา หมุนเปลี่ยน เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่อันเป็นมิ่งมงคล ในปี ๒๕๖๓ ที่กำลังจะถึงในเร็ววันนี้ ดิฉันและเจ้าหน้าที่การศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระคุณของบิดามารดา โปรดดลบันดาลประทานพร คุ้มครอง รักษา ให้นักเรียนทุนรัฐบาล และข้าราชการลาศึกษาต่อทุกท่านในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งผู้ที่ได้มาอยู่ในประเทศเยอรมนีสักระยะหนึ่งแล้ว และผู้ที่เพิ่งจะเดินทางมาใหม่ จงมีสุขพลานามัยที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีความสุขทั้งกายใจ เพื่อจะได้หนุนนำเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตด้วยความราบรื่น และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ขอได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีสำหรับปีใหม่นี้ และประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าในการกระทำภารกิจอันสำคัญคือการศึกษาและวิจัยในต่างแดนให้สำเร็จดั่งที่มุ่งหมายไว้ เพื่อจะได้เป็นพลังของแผ่นดินในการที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ และวิทยาการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา กลับไปพัฒนาประเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศไทย ต่อไป

ขอให้ปีนี้จงเป็นปีที่แสนวิเศษสำหรับทุกท่านค่ะ

นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงเบอร์ลิน