แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนทุนรัฐบาลและบุคลากรภาครัฐที่มีต่อการให้บริการของ สนร. เยอรมนี ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60

ข้อมูลทุนที่ได้รับ :*
ระดับการศึกษาปัจจุบัน :*
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ :*
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความสามารถในการให้คำแนะนำและแก้ปัญหา :*
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ :*
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดูแลของ สนร. โดยรวม:*