ที่อยู่อาศัย : คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องสำหรับที่อยู่อาศัย

oea9

 • Kaution – ค่ามัดจำ
 • Courtage / Provision – ค่านายหน้า เป็นการจ่ายค่าบริการให้นายหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เช่าได้บ้านที่ต้องการ โดยปกติราคาค่านายหน้าอยู่ที่ 2 เท่าของค่าเช่าต่อเดือน และจะไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ( พยายามหลีกเลี่ยงที่พักอาศัยที่เก็บค่า Courtage / Provision เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียโดยไม่มีความจำเป็น )
 • Besichtigung – การสำรวจบ้านก่อนตกลงเซ็นต์สัญญาซึ่งควรจะนัดหมาย ( Termin ) กับเจ้าของบ้านหรือบริษัทก่อน
 • WG – Wohngemeinschaft – อพาร์ทเม้นท์แบบแชร์กับบุคคลอื่น ( ขอแนะนำให้เลือก WG ที่เป็นนักศึกษา )
 • Warm ( Warmmiete ) – ราคาค่าเช่ารวมหมดทุกอย่าง แต่ก่อนเซ็นต์สัญญาให้สังเกตที่ราคารวมอีกครั้งก่อนว่าเป็น Warm แบบรวมหมดทุกอย่างทั้ง Heizkosten – Internet หรือค่าอื่นๆด้วยหรือไม่
 • Kalt ( Kaltmiete ) – ราคาค่าเช่าอย่างเดียวโดยไม่มีการรวมค่าบำรุงต่างๆ ( Nebenkosten ) อาทิเช่น ค่าเก็บขยะ ค่าทำความสะอาดส่วนกลาง และอื่นๆ
 • Zwischenmiete – การเช่าระยะสั้นแบบชั่วคราว
 • Heizkosten – ค่าแก๊ส หรือ ระบบทำความร้อนต่างๆ, น้ำร้อน ภายในอพาร์ทเม้นท์
 • Mieter / Hauptmieter – ผู้เช่าหลัก
 • Untermieter – ผู้เช่ารอง
 • Nachmieter – ผู้เช่าต่อจากผู้เช่าเก่า
 • Vermieter – ผู้ให้เช่า / บริษัทให้เช่า
 • Studentenwerk – สำนักงานสวัสดิการนักศึกษา ซึ่ง นร. สามารถติดต่อเพื่อขอเข้าพักในหอพักนักศึกษาได้ที่นี่