ที่อยู่อาศัย : วิธีการหาที่อยู่อาศัย

oea8

 • ผ่าน Studentenwerk ( โดยปกติจะต้องทำสัญญาเช่าอยู่อย่างน้อย 1 เทอม ) ในกรณีนี้ความเสี่ยงจะมีไม่มาก ดังนั้น สนร. ขอ แนะนำให้พยายามหาผ่าน Studentenwerk ก่อน
 • ผ่านบอร์ดประกาศจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นนักศึกษาประกาศให้เช่าในลักษณะของ WG
 • ผ่านเว็บไซต์ประกาศหาบ้านต่างๆอาทิเช่น http://www.wg-gesucht.de/ หรือ http://www.studenten-wg.de/

ในกรณีที่หาจากเว็บไซต์ประกาศหาบ้าน หรือ ผ่านบอร์ดประกาศจากทางมหาวิทยาลัย มี ข้อพึงระวัง ดังนี้

 • ห้ามเซ็นสัญญาใดๆ ในกรณีที่ไม่ได้ไปดูบ้านจริง
 • ห้ามโอนเงินก่อนได้นัดดูบ้านและเซ็นสัญญาโดยเด็ดขาด
 • ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเซ็นโดยเฉพาะเงื่อนไขต่างๆ เช่น
  • ระยะเวลาพักอาศัยขั้นต่ำ
  • ระยะเวลาที่สามารถเช่าได้นานเท่าใด หรือเป็นแบบ Zwischenmiete
  • รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของ Kaltmiete, Nebenkosten, Heizkosten
  • เงื่อนไขการจ่ายค่ามัดจำ (Kaution) ก่อนการย้ายเข้าและการจ่ายคืนก่อนการย้ายออก โดยทั่วไปจะต้องจ่ายค่ามัดจำเป็นจำนวน ๓ เท่าของค่าเช่าต่อเดือน และจะได้คืนหลังจากย้ายออก หากไม่เกิดความเสียหายในบ้านเช่า
  • มีค่านายหน้า ( Courtage / Provision ) หรือไม่
  • ใครเป็น Vermieter
  • เป็นสัญญาประเภทใด ( Untermieter, Nachmieter, หรือ Hauptmieter )
  • ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีของระบบสาธารณูปโภคและอาคารภายในที่พัก ( Heizung, Badewanne System, Abflusssystem, Fenster, Tür, usw. ) ชำรุดซึ่งสาเหตุไม่ได้เกิดจากผู้เช่า
 • สิ่งแวดล้อมบริเวณย่านที่พักอาศัยปลอดภัยหรือไม่, มีระบบคมนาคมที่เข้าถึงง่ายหรือไม่
 • ในกรณีที่ย้ายเข้าแล้ว ควรถ่ายรูป ( ต้องมีวันที่ปรากฏอยู่ในรูปด้วย ) ของที่พักในทุกๆ มุมเก็บไว้ รวมทั้งบริเวณที่ชำรุดก่อนย้ายเข้า เนื่องจากจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าความเสียหายเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว หรือเขียนเป็นหนังสือบรรยายและให้ผู้ให้เช่าเซ็นยืนยัน
 • ให้ตรวจสอบว่าระบบทำความร้อนเป็นแบบใด
  • หลีกเลี่ยงที่พักอาศัยที่เป็นระบบทำความร้อนแยก เนื่องจากเป็นระบบที่มีปัญหาบ่อย
  • ควรเลือกที่พักอาศัยที่ใช้ระบบความร้อนแบบ Zentral
  • หลีกเลี่ยงระบบ Heizung แบบ Kaminöfen เนื่องจากมีความยุ่งยากและมีความเสี่ยงสูงต่ออัคคีภัย
 • ควรเตรียมเงินไว้ประมาณ 1,500-2,000 ยูโร สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดซึ่งโดยทั่วไปผู้เช่าจะต้องจ่ายค่า Kaution เป็นจำนวน 3 เดือน และค่าเช่าเป็นจำนวน 1 เดือน ดังนั้น นร. ควรจะต้องมีเงินสำรองจ่ายก่อนไปเป็นอย่างน้อย 4 เดือน ( ค่าประมาณคร่าวๆนี้ ไม่รวมค่าเดินทางหรือสัมภาระในการย้ายเมือง )