Category: – ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9 (TSAC2020) จัดในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ เมืองบอนน์ (Bonn) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Living in...

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยและครอบครัวเยี่ยมชม ชิม และช็อปสินค้าในคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ที่งาน International Green Week 2020 (17 – 26 มกราคม 2563)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยและครอบครัวเยี่ยมชม ชิม และช็อปสินค้าในคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ที่งาน International Green Week 2020 ระหว่างวันที่ 17 – 26...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 อายุไม่เกิน 45 ปี...

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอักรราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน จะดำเนินการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามลิงค์นี้ [+]

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี...