Category: – ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติของทางการเยอรมนีและตามที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ออกประกาศแจ้งเรื่องแนวปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน และขอความร่วมมือ

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้แจ้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 [อ่านประกาศทั้งหมดจากลิงค์นี้ +]

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9 (TSAC2020) จัดในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ เมืองบอนน์ (Bonn) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Living in...

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยและครอบครัวเยี่ยมชม ชิม และช็อปสินค้าในคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ที่งาน International Green Week 2020 (17 – 26 มกราคม 2563)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยและครอบครัวเยี่ยมชม ชิม และช็อปสินค้าในคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ที่งาน International Green Week 2020 ระหว่างวันที่ 17 – 26...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 อายุไม่เกิน 45 ปี...