Category: – ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุสำหรับ นทร. โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 7 อัตรา  สำหรับ นทร. โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านจะเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมัครได้ตั้งแต่ 28 มิถุนายน...

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวน นทร. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวน นทร. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นทร. ใช้เวลาระหว่างปิดภาคการศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆ...

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและงานประชุมประจำปี สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและงานประชุมประจำปี สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรประหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (Download +)

สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference) ครั้งที่ 7

สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference)  ครั้งที่ 7  ภายใต้หัวข้อ “Bridging Academic Research and Practical Implication: Knowledge Creation and...