Category: – ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference) ครั้งที่ 7

สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference)  ครั้งที่ 7  ภายใต้หัวข้อ “Bridging Academic Research and Practical Implication: Knowledge Creation and...

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ODOS ที่สำเร็จการศึกษาและอยากเข้ารับราชการ

“สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ” โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานส่วนราชการสามารถคัดเลือกนักเรียนทุน ODOS เข้ารับราชการตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการต้องมีตำแหน่งว่างและเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก อีกทั้ง สำนักงาน...

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ [+ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค. 59 และ 16-20 ส.ค....

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนของรัฐบาล และการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนของรัฐบาลที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ให้แก่สื่อมวลชนในวันแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59

รวมประเด็น ถาม – ตอบ ข้อมูล สถิติ ทั่วไป เกี่ยวกับทุนของรัฐบาล(ทุน ก.พ.)  และการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนของรัฐบาล  โดยนักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบนี้ [+]