Category: – ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Online Academic Conference จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Online Academic Conference จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้...

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเชี่ยวชาญในด้าน Smart grid หรือ Electric vehicle...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษขอเชิญร่วมงานวิชาการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี “งานสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 13” หรือ “The 13th Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC2021)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษขอเชิญร่วมงานวิชาการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี “งานสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 13” หรือ “The 13th Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC2021)” เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ...

สนร. เยอรมนี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานประกวดบทคัดย่อภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดโดยสามัคคีสมาคมฯ ร่วมคว้ารางวัลเงินสด กำหนดส่งถึงวันที่ 24 ม.ค. 64

สนร. เยอรมนี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานประกวดบทคัดย่อภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดโดยสามัคคีสมาคมฯ ร่วมคว้ารางวัลเงินสด กำหนดส่งถึงวันที่ 24 ม.ค. 64

สำนักงาน ก.พ. ปรับค่าใช้จ่าย (MA)

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติปรับค่าใช้จ่ายโดยอัตราค่าใช้จ่ายที่ปรับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และ สนร. เยอรมนี จะโอนส่วนต่างตามอัตราที่ปรับใหม่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลในต่างประเทศ ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 จำนวน 43 ทุน...