Category: – ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวน นทร. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวน นทร. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึก ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นทร. ใช้เวลาระหว่างปิดภาคการศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆ...

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและงานประชุมประจำปี สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและงานประชุมประจำปี สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรประหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (Download +)

สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference) ครั้งที่ 7

สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference)  ครั้งที่ 7  ภายใต้หัวข้อ “Bridging Academic Research and Practical Implication: Knowledge Creation and...

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ODOS ที่สำเร็จการศึกษาและอยากเข้ารับราชการ

“สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ” โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานส่วนราชการสามารถคัดเลือกนักเรียนทุน ODOS เข้ารับราชการตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการต้องมีตำแหน่งว่างและเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก อีกทั้ง สำนักงาน...