Category: – ภาพข่าวกิจกรรม สนร.

สนร. เยอรมนี ประชุมและติดตามดูแลนักเรียนทุน พสวท. และ ทุนโอลิมปิกวิชาการ และร่วมประชุมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2562 (The Association of Thai Professionals in European Region) ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมเจ้าหน้าที่การศึกษา ได้แก่ น.ส. มณีรัตน...

สนร. เยอรมนีรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยศาสตร์รายใหม่ ประจำปี 2562 ศึกษา ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองเกิตทิ่งเงิ่น (Goethe-Institut Göttingen) พร้อมประชุมนักเรียนที่ศึกษาในเมืองใกล้เคียง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดยนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา    คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร....

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย นทร. ก.พ. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย นักเรียนทุน ก.พ. ซึ่งได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Chemical Metrology โดยการทำโครงการวิจัย ณ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Me and My [Mind] Education มาเรียนตั้งไกล เรื่องหัวใจใครจะดูแล” ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิ.ย. 62 ณ โรงแรม Generator Berlin Mitte กรุงเบอร์ลิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลจิตใจของนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในต่างแดนได้อย่างมีความสุขในระหว่างการศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทร. ได้เข้าใจจิตใจของตนเองมากขึ้น และสามารถดูแลจิตใจของตนเองได้อย่างเหมาะสม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีพลังที่จะมุมานะทำการศึกษาให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ในการประชุม นทร....

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าร่วมงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 และ การสัมมนาในหัวข้อ “ภาษาไทย ในบริบทต่างแดน” สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) ณ บ้านพักเยาวชน กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตามที่สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) ได้กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 และการสัมมนาในหัวข้อ “ภาษาไทย ในบริบทต่างแดน”  และเรียนเชิญนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าร่วมงานประชุมในวันที่...