Category: – ภาพข่าวกิจกรรม สนร.

สนร. เยอรมนี เข้าร่วมงาน Sprachtandem โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฮุมโบลท์แห่งเบอร์ลิน และ ส.น.ท.ย.

         เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้เข้าร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน (Sprachtandem) ระหว่างนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี...

โครงการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย หัวข้อ “Unfold my hometown” ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แฟรงก์เฟิร์ต/มิวนิก-กรุงเทพฯ พร้อมแพคเกจทัวร์วิถีไทย

     สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต และบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ประจำเยอรมนี จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในหมู่นักเรียนนักศึกษาในหัวข้อ “Unfold my hometown” เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของไทยที่ยังไม่เป็นที่รู้จักให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเลือกใช้ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุน้อยได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย กติกาการประกวด...

สนร. เยอรมนี นักเรียนทุนรัฐบาล ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ในช่วงเช้านางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ร่วมกับข้าราชการทีมประเทศไทยณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต...

สนร. เยอรมนี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ

          ในโอกาสที่ พณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ศศิกานต์ เจริญสัตย์สิริ นทร. ก.พ. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ศศิกานต์ เจริญสัตย์สิริ นทร. ก.พ. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Water Resources Management ณ Gottfried...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนายปรีชา เกียรติกิระขจร นทร. พสวท. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา เกียรติกิระขจร (นทร. พสวท.) ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยเข้าศึกษาทั้งในระดับ ป. โท และ ป....