Category: – ภาพข่าวกิจกรรม สนร.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Me and My [Mind] Education มาเรียนตั้งไกล เรื่องหัวใจใครจะดูแล” ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิ.ย. 62 ณ โรงแรม Generator Berlin Mitte กรุงเบอร์ลิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลจิตใจของนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในต่างแดนได้อย่างมีความสุขในระหว่างการศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทร. ได้เข้าใจจิตใจของตนเองมากขึ้น และสามารถดูแลจิตใจของตนเองได้อย่างเหมาะสม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีพลังที่จะมุมานะทำการศึกษาให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ในการประชุม นทร....

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าร่วมงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 และ การสัมมนาในหัวข้อ “ภาษาไทย ในบริบทต่างแดน” สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) ณ บ้านพักเยาวชน กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตามที่สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) ได้กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 และการสัมมนาในหัวข้อ “ภาษาไทย ในบริบทต่างแดน”  และเรียนเชิญนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าร่วมงานประชุมในวันที่...

สนร. เยอรมนี ต้อนรับอัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาให้กับ นทร. ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ให้การต้อนรับ Mr. Mohamed Jinah อัครราชทูต (Deputy...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่...

สนร. เยอรมนี ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมคู่สมรส นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี นักเรียนทุนรัฐบาล...

การเดินทางไปปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการ ก.พ. และคณะฯ ศึกษาดูงาน ณ กระทรวงมหาดไทยของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเบอร์ลิน

ในโอกาสที่ได้การเดินทางไปปฏิบัติราชการเข้าร่วมงานประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 และงาน Career day 2019 @ Berlin ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2562...