Category: – ภาพข่าวกิจกรรม สนร.

สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารายใหม่ ประจำปี 2562

(จากซ้ายไปขวา) น.ส. ญาดา ดวงนำสว่าง (แพม) อทศ. นิสรา อุปถัมภ์ประชา น.ส. มณีรัตน บุญฉิม และ น.ส. อีวา ไอยรากาญจนกุล...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ภาพหมู่ร่วมกับ นายธีรวัฒน์  ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (จากซ้ายไปขวา) น.ส. พัดชา รัญตะเสวี (เจ้าหน้าที่ สนร.) นายอรรถวุฒิ...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นายวันรัฐ งามนิยม นทร. ก.พ. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับนายวันรัฐ งามนิยม (ไบรท์) นทร. ก.พ. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายมหาชน โดยเข้าศึกษา หลักสูตรกฎหมายเยอรมันสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Magister legum, LL....

สนร. เยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11-12 ส.ค. 62

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต...

สนร. เยอรมนี ประชุมและติดตามดูแลนักเรียนทุน พสวท. และ ทุนโอลิมปิกวิชาการ และร่วมประชุมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2562 (The Association of Thai Professionals in European Region) ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมเจ้าหน้าที่การศึกษา ได้แก่ น.ส. มณีรัตน...

สนร. เยอรมนีรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยศาสตร์รายใหม่ ประจำปี 2562 ศึกษา ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองเกิตทิ่งเงิ่น (Goethe-Institut Göttingen) พร้อมประชุมนักเรียนที่ศึกษาในเมืองใกล้เคียง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดยนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ...