Category: – ภาพข่าวกิจกรรม สนร.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าร่วมงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 และ การสัมมนาในหัวข้อ “ภาษาไทย ในบริบทต่างแดน” สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) ณ บ้านพักเยาวชน กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตามที่สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) ได้กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 และการสัมมนาในหัวข้อ “ภาษาไทย ในบริบทต่างแดน”  และเรียนเชิญนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าร่วมงานประชุมในวันที่...

สนร. เยอรมนี ต้อนรับอัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาให้กับ นทร. ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ให้การต้อนรับ Mr. Mohamed Jinah อัครราชทูต (Deputy...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่...

สนร. เยอรมนี ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมคู่สมรส นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี นักเรียนทุนรัฐบาล...

การเดินทางไปปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการ ก.พ. และคณะฯ ศึกษาดูงาน ณ กระทรวงมหาดไทยของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเบอร์ลิน

ในโอกาสที่ได้การเดินทางไปปฏิบัติราชการเข้าร่วมงานประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 และงาน Career day 2019 @ Berlin ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2562...

การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562...