Category: – ภาพข่าวกิจกรรม สนร.

สนร. เยอรมนีเข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน ในวันที่ 3 และ 5 ธันวาคม 2560

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 สนร. เยอรมนี นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา และนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม และ เจ้าหน้าที่...

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในรัฐซัคเซน (Sachsen) และรัฐซัคเซน-อันฮัลท์ (Sachsen-Anhalt)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปประชุมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่ศึกษาในรัฐซัคเซน (Sachsen)...

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส....

สนร.เยอรมนี เข้าคารวะท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมคู่สมรสนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา

นทร. ที่เข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ประจำภาคการศึกษาฤดูหนาว ปีการศึกษา 2560/61 ระดับปริญญาเอก นายชินวุฒิ นันตะบุตร นทร. ก. วิทย์ ฯ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ RWTH...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา เกียรติกิระขจร นทร. พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกจาก สวทช. เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมือง Lindau

  สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา เกียรติกิระขจร นทร. พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกจาก สวทช. เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมือง Lindau ปัจจุบัน...