Category: – ภาพข่าวกิจกรรม สนร.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษขอเชิญร่วมงานวิชาการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี “งานสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 13” หรือ “The 13th Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC2021)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษขอเชิญร่วมงานวิชาการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี “งานสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 13” หรือ “The 13th Samaggi Academic Conference and Careers Fair (SACC2021)” เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ...

สนร. เยอรมนี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานประกวดบทคัดย่อภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดโดยสามัคคีสมาคมฯ ร่วมคว้ารางวัลเงินสด กำหนดส่งถึงวันที่ 24 ม.ค. 64

สนร. เยอรมนี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงานประกวดบทคัดย่อภาษาอังกฤษออนไลน์ จัดโดยสามัคคีสมาคมฯ ร่วมคว้ารางวัลเงินสด กำหนดส่งถึงวันที่ 24 ม.ค. 64

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลออุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี  

ข่าวสำคัญ เรื่องการเดินทางไปยังประเทศที่ศึกษาหรือเดินทางกลับประเทศไทยของนักเรียนทุนรัฐบาล

ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สนร. เยอรมนี ขอแจ้งข่าวสำคัญแก่นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน ดังต่อไปนี้   สำนักงาน ก.พ. ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ....