Category: – ภาพข่าวกิจกรรม สนร.

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่ เพื่อลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

งานกิจกรรมวิชาการจัดโดยเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand

เครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge Thailand สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังบรรยายพิเศษในงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ประเทศไทย...

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี