Category: – ภาพข่าวกิจกรรม สนร.

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนาย เชษฐพงษ์. จรรยาอนุรักษ์ นทร. ก.พ. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนาย เชษฐพงษ์. จรรยาอนุรักษ์ (พี่เจ) นทร. ก.พ. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ณ Karlsruhe Institute of Technology พร้อมนี้...

สนร. เยอรมนี จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล ครั้งที่ 3 ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สนร. เยอรมนี จัดการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศเยอรมนี ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ  โรงแรมสวิส  โฮเต็ล  กรุงเบอร์ลิน...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลและเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) เมืองมันน์ไฮม์ (Mannheim) และเมืองอาเค่น (Aachen)

เมื่อวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2560 ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาประชุมติดตามและดูแลนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาในประเทศเยอรมนี นำโดย น.ส. วิสา แซ่เตีย...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนายอุเทน ยะราช ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ นายอุเทน ยะราช ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในเยอรมนีนำไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป    สุดท้ายนี้ นายอุเทนฯ ได้ฝากบทความบอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศึกษาในเยอรมนีมาเล่าสู่กันฟัง ปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตตนเองเลย เพราะเป็นคนเล่าเรื่องไม่เก่ง ณ เวลานี้ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเล่าเกี่ยวกับอะไรดี...

โครงการ “Thai-Deutsches Tandem” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สนร. เยอรมนี ร่วมกับ Humboldt-Universität zu Berlin

ด้วย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) เล็งเห็นว่าในกรุงเบอร์ลินมีนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนนักศึกษาไทยที่ศึกษาจำนวนอยู่ไม่น้อย ประกอบกับทางสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา (Institut für Asien- und Afrikawissenschaften) มหาวิทยาลัยฮุมโบลท์ กรุงเบอร์ลิน (Humboldt-Universität zu...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

ด้วย สนร. เยอรมนี เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาที่ 2 และ 3 และ...