Category: – ภาพข่าวกิจกรรม สนร.

โครงการ “Thai-Deutsches Tandem” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สนร. เยอรมนี ร่วมกับ Humboldt-Universität zu Berlin

ด้วย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) เล็งเห็นว่าในกรุงเบอร์ลินมีนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนนักศึกษาไทยที่ศึกษาจำนวนอยู่ไม่น้อย ประกอบกับทางสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา (Institut für Asien- und Afrikawissenschaften) มหาวิทยาลัยฮุมโบลท์ กรุงเบอร์ลิน (Humboldt-Universität zu...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

ด้วย สนร. เยอรมนี เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาที่ 2 และ 3 และ...

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างเวลา 09.00 –...

เหตุการณ์กรณีเหตุรถบรรทุกวิ่งพุ่งเข้าชนตลาดคริสต์มาส ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 ธันวาคม 2559

จากกรณีเหตุรถบรรทุกวิ่งพุ่งเข้าชนตลาดคริสต์มาส ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 ธันวาคม 2559 (เวลาท้องถิ่น) จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง นั้น สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแจ้งให้ทราบว่า...

สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับ นายชัยยศ กำธรเจริญ และ นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา นักเรียนทุนพสวท. ในการเดินทางมาศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ

สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับ นายชัยยศ กำธรเจริญ นักเรียนทุน พสวท. ซึ่งได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก โดยเดินทางมาถึงเยอรมนีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559...

สนร. เยอรมนี นำนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม เข้าคารวะท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม ณ สถานเอกอัครราชทูต...