Category: – การศึกษาในประเทศเยอรมนี

คำแนะนำในการฝึกงานในเยอรมนีสำหรับนักเรียนฯ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนฯ ที่ศึกษาในประเทศเยอรมนีหรือผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกงานระหว่างศึกษาของสถาบันการศึกษาในเยอรมนี พร้อมทั้งแนวทางและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าฝึกงานในบริษัทฯ ในเยอรมนี อาทิ ตัวอย่างการเขียนใบสมัครฝึกงาน การเขียนประวัติส่วนตัว และสิ่งที่พบบ่อยระหว่างการสัมภาษณ์ สนร....

สนร. แนะนำหนังสือภาษาเยอรมันเพื่อการศึกษา

ด้วย สนร. เยอรมนี เล็งเห็นว่าขณะนี้นักเรียนทุนระดับปริญญาตรี-โทจำนวนไม่น้อยที่กำลักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างการเตรียมสอบ หรือการเขียนงาน (Studienarbeit) และอาจมีความกังวลในการอ่านและเขียนสอบให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อาจติดขัดเกี่ยวกับคำศัพท์และเนื้อหาบางส่วนที่จำเป็น จึงขอแนะนำหนังสือภาษาเยอรมันด้านวิศวรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นเครื่องมือช่วยเรียนและเตรียมสอบตลอดการศึกษา จำนวน 2 เล่ม เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะของตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป...

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (ป.ตรี)

1. การเลือกคณะและสถาบันที่ต้องการสมัครเรียนต่อ สนร. ขอแนะนำให้นักเรียนหาข้อมูลของคณะและสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษาโดยละเอียดก่อนเข้าศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักเรียนโดยตรง โดยข้อมูลที่ควรทราบก่อนสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ Selbsteinschätzung – การประเมินตนเองนั้นเริ่มโดยการตั้งคำถาม ถามตนเองอาทิเช่น สิ่งใดที่ทำให้เรามีความสนุก สิ่งใดที่เราชอบและไม่ชอบ วิชาใดที่เราถนัด เป็นต้น...

การศึกษา : การแนะแนวการศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย [ POWERPOINT ]

ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย [Studienkolleg] สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากลิงค์นี้ [+]  

การศึกษา : หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีที่น่าสนใจในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร.) ได้จัดรวบรวมและคัดเลือกหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีที่น่าสนใจ โดยแยกตามหมวดหมู่ดังนี้ สาขาวิทยาศาตร์ประยุกต์ ปริญญาวิทยาศาตร์บัณฑิต : Bachelor of Science [B.Sc.] สาขาวิศวกรรม ปริญญาวิทยาศาตร์บัณฑิต : Bachelor...

การศึกษา : ความแตกต่างระหว่าง Universität กับ Fachhochschule

Universität หมายความรวมถึง Technische Universität ด้วย ซึ่งสถาบันในรูปแบบนี้เป็นสถานศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านวิชาการและการวิจัย ผู้ที่จบจาก Uni จะได้รับปริญญา คือ ตรี, โท หรือ Staatexamen ซึ่งเทียบเท่ากับการจบปริญญาโท...