การศึกษา : หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีที่น่าสนใจในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

GermanyPrint-copy

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร.) ได้จัดรวบรวมและคัดเลือกหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีที่น่าสนใจ โดยแยกตามหมวดหมู่ดังนี้ สาขาวิทยาศาตร์ประยุกต์ ปริญญาวิทยาศาตร์บัณฑิต : Bachelor of Science [B.Sc.] สาขาวิศวกรรม ปริญญาวิทยาศาตร์บัณฑิต : Bachelor of Science [B.Sc.] สาขาวิศวกรรม ปริญญาวิศวกรรมศาตร์บัณฑิต : Bachelor of Engineering [B.Eng.] และ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต : Bachelor of Arts [B.A.]

 
สาขาวิทยาศาตร์ประยุกต์ ปริญญาวิทยาศาตร์บัณฑิต : Bachelor of Science [B.Sc.]
Luft– und Raumfahrtinformatik University of Würzburg
Nanowissenschaften University of Hamburg
Arboristik Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Hildesheim)
Augenoptik/ Optometrie Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena – Hochschule für angewandte Wissenschaften (Jena)
Aviation Management & Piloting Fachhochschule Worms (Worms)
Bioanalytik Hochschule Coburg
Bio- und Nanotechnologien Fachhochschule Südwestfalen (Iserlohn)
Bio- und Umwelttechnik Ostphalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Wolfenbüttel)
BioEnergie Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
Umweltinformatik Hochschule für Technik undWirtschaft Berlin
Flug- und Fahrzeuginformatik Hochschule für angewandte Wissenschaften Ingolstadt
Industrial MedTec Hochschule Furtwangen
สาขาวิศวกรรม ปริญญาวิทยาศาตร์บัณฑิต : Bachelor of Science [B.Sc.]
Biomolecular Engineering  Technische Universität Darmstadt
Embedded Systems Engineering Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Gesundheitökonomie Universität Bayreuth
สาขาวิศวกรรม ปริญญาวิศวกรรมศาตร์บัณฑิต : Bachelor of Engineering [B.Eng.]
Flugzeugbau Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Bekleidung – Technik und Management Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Brau- und Getränketechnologie Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf (Freising)
Green Building Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Hildesheim)
Gefahrenabwehr/ Hazard Control Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Innovative Textiles Hochschule Hof
Laser- und Optotechnologien Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena
Mikrosystemtechnik Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Mikrosystem- und Nanotechnologie Fachhochschule Kaiserslautern
Nachrichtentechnik Hochschule Ulm
Papier – und Verpackungstechnik Hochschule für angewandte Wissenschaften München
Photovoltaik- und Halbleitertechnologie Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena
Schienenfahrzeugtechnik / Railway Engineering Fachhochschule Aachen
Regenerative Energien und Energieeffizienz Hochschule für angewandte Wissenschaften Regensburg
Robotik und Automation Hochschule Heilbronn
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต : Bachelor of Arts [B.A.]
Wirtschaftspsychologie (Business Psychology) Leuphana Universität Lüneburg
Cultural Engineering Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Kulturmanagement Universität Köln
Designpädagogik Universität Vechta
Instructional design Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Kulturwirtschaft Universität Passau
Intercultural Studies Universität Bayreuth
Internationale Wirtschaft & Entwicklung Universität Bayreuth
Orient- & Asienwissenschaft Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Cruise Tourism Management Hochschule Bremerhaven
Museumskunde Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Sicherheitsmanagement Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Tourism management Hochschule Kempten