ลงทะเบียนที่พัก สำหรับงานประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ เมือง Braunschweig

*
*