การลงทะเบียนสำหรับงานประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน