Author: admin

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นายวันรัฐ งามนิยม นทร. ก.พ. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับนายวันรัฐ งามนิยม (ไบรท์) นทร. ก.พ. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายมหาชน โดยเข้าศึกษา หลักสูตรกฎหมายเยอรมันสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Magister legum, LL....

สนร. เยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11-12 ส.ค. 62

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต...

สนร. เยอรมนี ประชุมและติดตามดูแลนักเรียนทุน พสวท. และ ทุนโอลิมปิกวิชาการ และร่วมประชุมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2562 (The Association of Thai Professionals in European Region) ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมเจ้าหน้าที่การศึกษา ได้แก่ น.ส. มณีรัตน...