Author: admin

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและงานประชุมประจำปี สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและงานประชุมประจำปี สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรประหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (Download +)

สนร. เยอรมนี จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 ณ เมืองบราวน์ชไวก์ (Braunschweig)

เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สนร. เยอรมนี จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Vienna House Easy...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ณิชนก เอื้อเวชนิชกุล นทร. โอดอส รุ่นที่ 3.1 ที่สำเร็จในการศึกษาในระดับปริญญาตรี

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ณิชนก เอื้อเวชนิชกุล นทร. โอดอส รุ่นที่ 3.1 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ น.ส. ณิชนกฯ ได้ฝากบทความบอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศึกษาในเยอรมนีมาเล่าสู่กันฟัง...

สนร. เยอรมนี เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลพร้อมเยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาและทดสอบวัสดุ แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยม...

สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตาม นทร. ที่ศึกษาอยู่ในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก และพบ Prof. Dr. Hans Gebhardt ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก และ Mr. Frank Wittig หัวหน้าแผนกการสอนและวัดผล สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองไฟร์บวร์ก

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 สนร. เยอรมนี โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ ดร. รัฐติการ คำบุศย์ ขรก.ลาศึกษาต่อ ที่สำเร็จในการศึกษาในระดับปริญญาเอก

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ ดร. รัฐติการ คำบุศย์ ขรก.ลาศึกษาต่อ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ ดร. รัฐติการฯ ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในประเทศเยอรมนีนำไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป...