Author: admin

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกในการเป็นผู้นำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ Applied Research and Innovation for Thailand 4.0 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ...

สนร. เยอรมนี ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนาย          อดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นายวาทิต โคกทอง นทร. พสวท. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับนายวาทิต โคกทอง นทร. พสวท. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเข้าศึกษาสาขาวิชา Forest Sciences and Forest Ecology ณ...

ผลงานประกวดคลิปวิดีโอในโครงการ Unfold my Hometown

ผลงานประกวดคลิปวิดีโอในโครงการ Unfold my Hometown

สนร. เยอรมนี ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมผลงานประกวดคลิปวิดีโอในโครงการ Unfold my Hometown ที่เข้ารอบทั้งสี่คลิป จากลิ้งค์ดังต่อไปนี้   จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายยุทธพงศ์ ชื่นบาล https://youtu.be/LSScKtj5i2k เกาะยาวน้อย...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. จันจิรา อ่อนละมูล นทร. โอดอส รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. จันจิรา อ่อนละมูล นทร. โอดอส รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมนี้ น.ส. จันจิราฯ...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. รวีวรรณ ถิรมนัส นทร. ก.วิทย์ฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. รวีวรรณ ถิรมนัส นทร. ก.วิทย์ฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ น.ส. รวีวรรณฯ (เปิ้น)...