Author: admin

สนร. เยอรมนี ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (Zoom Video Conference)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเยอรมนี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ต้องยกเลิกการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2563ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา...

ข่าวสำคัญ เรื่องการเดินทางไปยังประเทศที่ศึกษาหรือเดินทางกลับประเทศไทยของนักเรียนทุนรัฐบาล

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สนร. เยอรมนี ขอแจ้งข่าวสำคัญแก่นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน ดังต่อไปนี้  ...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่  3 มิถุนายน 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร....

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและข้าราชการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วย     ...

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการส่งแบบคำร้องมายัง สนร. เยอรมนี

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีประกาศเพิ่มเติมที่นักเรียนทุนควรทราบ ดังนี้ ประกาศ สำนักงาน ก.พ....

ขอความร่วมมือนักเรียนทุนทุกท่านจัดส่งข้อมูลมาให้ สนร. เยอรมนี และ สนร. เยอรมนีได้ปรับเวลาในการทำงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้แจ้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26...