คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบ 1 : : 2 : : 3]

การขอเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่จัดหรือเชิญโดย สนร.

การขอเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่จัดหรือเชิญโดย สนร. [+ download]

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2560

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่ ธปท....

คำแนะนำในการฝึกงานในเยอรมนีสำหรับนักเรียนฯ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนฯ ที่ศึกษาในประเทศเยอรมนีหรือผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกงานระหว่างศึกษาของสถาบันการศึกษาในเยอรมนี พร้อมทั้งแนวทางและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าฝึกงานในบริษัทฯ ในเยอรมนี อาทิ ตัวอย่างการเขียนใบสมัครฝึกงาน การเขียนประวัติส่วนตัว และสิ่งที่พบบ่อยระหว่างการสัมภาษณ์ สนร....

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School...

คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2560

ฉบับที่ 1 การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาใน สหพันธ์ฯ ประจำงวด ม.ค. – มี.ค. 60  [+ download] ฉบับที่ 2 สาส์น อทศ....