สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. จันจิรา อ่อนละมูล นทร. โอดอส รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. จันจิรา อ่อนละมูล นทร. โอดอส รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมนี้ น.ส. จันจิราฯ...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. รวีวรรณ ถิรมนัส นทร. ก.วิทย์ฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. รวีวรรณ ถิรมนัส นทร. ก.วิทย์ฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ น.ส. รวีวรรณฯ (เปิ้น)...

สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในรัฐนีเดอร์ซัคเซนและรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในรัฐนีเดอร์ซัคเซน (Niedersachsen)...

สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษา นทร. ที่ศึกษาในแคว้นซัคเซิน และเทือริงเงิน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในแคว้นซัคเซิน (Sachsen)...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ นางสาวมนัญชยา ยาหมิน นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. มนัญชยา ยาหมิน นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ นางสาวจิดาภา จุมพลเสถียร นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. จิดาภา จุมพลเสถียร นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4...