ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกในการเป็นผู้นำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ Applied Research and Innovation for Thailand 4.0 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นายวาทิต โคกทอง นทร. พสวท. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับนายวาทิต โคกทอง นทร. พสวท. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเข้าศึกษาสาขาวิชา Forest Sciences and Forest Ecology ณ...

ผลงานประกวดคลิปวิดีโอในโครงการ Unfold my Hometown

ผลงานประกวดคลิปวิดีโอในโครงการ Unfold my Hometown

สนร. เยอรมนี ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมผลงานประกวดคลิปวิดีโอในโครงการ Unfold my Hometown ที่เข้ารอบทั้งสี่คลิป จากลิ้งค์ดังต่อไปนี้   จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายยุทธพงศ์ ชื่นบาล https://youtu.be/LSScKtj5i2k เกาะยาวน้อย...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. จันจิรา อ่อนละมูล นทร. โอดอส รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. จันจิรา อ่อนละมูล นทร. โอดอส รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมนี้ น.ส. จันจิราฯ...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. รวีวรรณ ถิรมนัส นทร. ก.วิทย์ฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น.ส. รวีวรรณ ถิรมนัส นทร. ก.วิทย์ฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ น.ส. รวีวรรณฯ (เปิ้น)...

สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในรัฐนีเดอร์ซัคเซนและรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในรัฐนีเดอร์ซัคเซน (Niedersachsen)...