สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นทร. ก.พ – นายวิชญ์พาส พิมพ์อักษร ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ นทร. ก.พ – นายวิชญ์พาส พิมพ์อักษร ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ นายวิชญ์พาส พิมพ์อักษร...

กิจกรรมของ สนร. เยอรมนี และสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.)

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สนร. เยอรมนี ได้ร่วมกิจกรรมกับสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนีฯ (ส.น.ท.ย.) ในโอกาสต่างๆ ดังนี้ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนาย เชษฐพงษ์. จรรยาอนุรักษ์ นทร. ก.พ. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนาย เชษฐพงษ์. จรรยาอนุรักษ์ (พี่เจ) นทร. ก.พ. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ณ Karlsruhe Institute of Technology พร้อมนี้...

สนร. เยอรมนี จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล ครั้งที่ 3 ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สนร. เยอรมนี จัดการประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศเยอรมนี ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ  โรงแรมสวิส  โฮเต็ล  กรุงเบอร์ลิน...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลและเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) เมืองมันน์ไฮม์ (Mannheim) และเมืองอาเค่น (Aachen)

เมื่อวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2560 ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาประชุมติดตามและดูแลนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาในประเทศเยอรมนี นำโดย น.ส. วิสา แซ่เตีย...

การขอเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่จัดหรือเชิญโดย สนร.

การขอเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่จัดหรือเชิญโดย สนร. [+ download]