emails

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

emails

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เข้าฝึกงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ปี 2560

ด้วย ธปท. กำลังประกาศรับสมัคร นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เข้าฝึกงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ปี 2560 รายละเอียดตาม file แนบ

DSC_0094

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนพพร ธรรมรงค์รัตน์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

นายนพพร ธรรมรงค์รัตน์ ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ นายนพพร ฯ ได้กลับเข้าปฏิบัติรับราชการด้วยความราบรื่น และได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในเยอรมนีนำไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป    สุดท้ายนี้ นายนพพร...

goethe-heidelberg2016-0

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สนร. เยอรมนีและติดตามความคืบหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล

ท่านเลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ น.ส. ธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ นางรัชวรรณ น้อยศรี...

doungporn

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส. ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

น.ส. ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Polymer Engineering โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Johannes Gutenberg-Universität Mainz ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ น.ส. ดวงพร ฯ ได้กลับเข้าปฏิบัติรับราชการด้วยความราบรื่น...

mua1

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสนร. เยอรมนี ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำโดยท่านเอกอัครราชทูต นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ร่วมกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)...