คำแนะนำในการฝึกงานในเยอรมนีสำหรับนักเรียนฯ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนฯ ที่ศึกษาในประเทศเยอรมนีหรือผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกงานระหว่างศึกษาของสถาบันการศึกษาในเยอรมนี พร้อมทั้งแนวทางและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าฝึกงานในบริษัทฯ ในเยอรมนี อาทิ ตัวอย่างการเขียนใบสมัครฝึกงาน การเขียนประวัติส่วนตัว และสิ่งที่พบบ่อยระหว่างการสัมภาษณ์ สนร....

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School...

คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2560

ฉบับที่ 1 การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาใน สหพันธ์ฯ ประจำงวด ม.ค. – มี.ค. 60  [+ download] ฉบับที่ 2 สาส์น อทศ....

คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2559

ฉบับที่ 1 สาส์น อทศ. ฉบับที่ 4  [+ download] ฉบับที่ 2 กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานปากเปล่าภาษาอังกฤษวิชาการ” (English Academic Oral...

สนร. เยอรมนี นำนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม เข้าคารวะท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม ณ สถานเอกอัครราชทูต...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนทร. ก.พ – ไทยพัฒน์ น.ส. ลลิตตา สุริยาอรุณโรจน์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

น.ส. ลลิตตา สุริยาอรุณโรจน์ ได้รับทุนให้มาศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ ศูนย์วิจัยสัตว์ตระกูลไพรเมตแห่งเยอรมนี (Deutsches Primatenzentrum: DPZ) Universität Göttingen และได้สำเร็จการศึกษาไปเมื่อวันที่ 19 ส.ค.59 ในโอกาสนี้ สนร....