ทุนการศึกษาร้อนๆ 26 ทุน สำหรับผู้กำลังศึกษาปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษามีงานที่ท้าทายรอคุณอยู่

ทุนการศึกษาร้อนๆ 26 ทุน สำหรับผู้กำลังศึกษาปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษามีงานที่ท้าทายรอคุณอยู่ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ+]

แนวปฏิบัติในการคัดเลือก นทร. โอดอส เข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ [+เอกสารแนบ 1]

สนร. เยอรมนี ต้อนรับคณะข้าราชการผู้รับทุนโครงการทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส....

สนร. เยอรมนี ประชุมหารือกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศเยอรมนี) โครงการ Global Leader Development Programme (GLDP)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร และผู้แทนบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุสำหรับ นทร. โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 7 อัตรา  สำหรับ นทร. โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านจะเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมัครได้ตั้งแต่ 28 มิถุนายน...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล นทร. ก. วิทย์ฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล (นทร. ก. วิทย์ฯ ปี 2556) ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี เน้น...