แนวปฏิบัติในการคัดเลือก นทร. โอดอส เข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ [+เอกสารแนบ 1]

สนร. เยอรมนี ประชุมหารือกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศเยอรมนี) โครงการ Global Leader Development Programme (GLDP)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร และผู้แทนบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุสำหรับ นทร. โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 7 อัตรา  สำหรับ นทร. โอดอส ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านจะเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมัครได้ตั้งแต่ 28 มิถุนายน...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล นทร. ก. วิทย์ฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล (นทร. ก. วิทย์ฯ ปี 2556) ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี เน้น...

สนร. เยอรมนี เดินทางตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในกำลังศึกษาในแคว้นนีเดอร์ซักเซ่นและเมืองใกล้เคียง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดย นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนายพันธวิชญ์ สิริเขมาภรณ์ นทร. โอดอส รุ่นที่ 3.1 ที่สำเร็จในการศึกษาในระดับปริญญาตรี

สวัสดีเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ นักเรียนทุนทุกคนครับ ผมเริ่มเขียนบทความนี้ หลังจากที่กลับมาถึงประเทศไทยสักระยะหนึ่ง มีโอกาสมองเห็นอะไร หลาย ๆ อย่างได้ชัดเจนขึ้น จึงขอใช้โอกาสนี้แบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ของผม ที่คาดว่าจะมีประโยชน์กับทุก...