goethe-heidelberg2016-0

เลขาธิการ ก.พ. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สนร. เยอรมนีและติดตามความคืบหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล

ท่านเลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ น.ส. ธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ นางรัชวรรณ น้อยศรี...

emails

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดสามารถอ่านได้จากเอกสารแบบ [คลิ้กที่นี่+]

doungporn

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส. ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

น.ส. ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Polymer Engineering โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Johannes Gutenberg-Universität Mainz ในโอกาสนี้ สนร. เยอรมนี ขออวยพรให้ น.ส. ดวงพร ฯ ได้กลับเข้าปฏิบัติรับราชการด้วยความราบรื่น...

mua1

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสนร. เยอรมนี ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำโดยท่านเอกอัครราชทูต นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ร่วมกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)...

1

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค. 59 และ 16-20 ส.ค....

6

สนร. จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ ๒ ณ เมือง Hausen-Roth

ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Rhön Park...