สำนักงาน ก.พ. ปรับค่าใช้จ่าย (MA)

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติปรับค่าใช้จ่ายโดยอัตราค่าใช้จ่ายที่ปรับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และ สนร. เยอรมนี จะโอนส่วนต่างตามอัตราที่ปรับใหม่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง...

ข่าวสำคัญ เรื่องการเดินทางไปยังประเทศที่ศึกษาหรือเดินทางกลับประเทศไทยของนักเรียนทุนรัฐบาล

ถึง  นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สนร. เยอรมนี ขอแจ้งข่าวสำคัญแก่นักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน ดังต่อไปนี้   สำนักงาน ก.พ. ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ....

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี น.ส....

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลในต่างประเทศ ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 จำนวน 43 ทุน...

สนร. เยอรมนี ประชุมออนไลน์นักเรียนทุนรัฐบาล ผ่านระบบ ZOOM

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) และมาตราการเฝ้าระวังต่างๆ ของภาครัฐในประเทศเยอรมนี และเพื่อสวัสดิภาพของนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ทุกคนเป็นสำคัญ  สนร. เยอรมนี จึงปรับแผนการเดินทางไปเยี่ยมเยียน นทร. ในแคว้นต่างๆ ผ่านการประชุมออนไลน์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส...