สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส และเจ้าหน้าที่...

สนร. เยอรมนี ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมคู่สมรส นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี นักเรียนทุนรัฐบาล...

การเดินทางไปปฏิบัติราชการของรองเลขาธิการ ก.พ. และคณะฯ ศึกษาดูงาน ณ กระทรวงมหาดไทยของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเบอร์ลิน

ในโอกาสที่ได้การเดินทางไปปฏิบัติราชการเข้าร่วมงานประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 และงาน Career day 2019 @ Berlin ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2562...

การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562...

งาน Career Day 2019 @ Berlin

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ร่วมมือกับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) จัดงาน Career Day 2019 @ Berlin...

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3 และสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02 218 5049 ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่...