งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8

ตามที่ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นั้น  ในปี พ.ศ. 2562  กลุ่มนักเรียนไทยในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรป กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8 (TSAC2019) ระหว่างวันที่...

สนร. เยอรมนี นักเรียนทุนรัฐบาล ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ในช่วงเช้านางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ร่วมกับข้าราชการทีมประเทศไทยณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต...

สนร. เยอรมนี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ

          ในโอกาสที่ พณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ศศิกานต์ เจริญสัตย์สิริ นทร. ก.พ. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ศศิกานต์ เจริญสัตย์สิริ นทร. ก.พ. ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Water Resources Management ณ Gottfried...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนายปรีชา เกียรติกิระขจร นทร. พสวท. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา เกียรติกิระขจร (นทร. พสวท.) ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยเข้าศึกษาทั้งในระดับ ป. โท และ ป....

ประชาสัมพันธ์: การรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 ที่ทุกคนรอคอย !!!

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 ดังนี้  1. ทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)จำนวน 253 ทุนhttps://www.ocsc.go.th/scholarship/degree 2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศUndergraduate Intelligence...