สำนักงาน ก.พ. เชิญชวน นทร. ร่วมในกิจกรรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค. 60 ณ จังหวัดเชียงราย

ด้วย ศูนย์บริหารจัดการความรู้ ฯ (ศกศ.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 ในกิจกรรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค. 60...

การขอเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่จัดหรือเชิญโดย สนร.

การขอเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่จัดหรือเชิญโดย สนร. [+ download]

คำแนะนำในการฝึกงานในเยอรมนีสำหรับนักเรียนฯ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนฯ ที่ศึกษาในประเทศเยอรมนีหรือผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกงานระหว่างศึกษาของสถาบันการศึกษาในเยอรมนี พร้อมทั้งแนวทางและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าฝึกงานในบริษัทฯ ในเยอรมนี อาทิ ตัวอย่างการเขียนใบสมัครฝึกงาน การเขียนประวัติส่วนตัว และสิ่งที่พบบ่อยระหว่างการสัมภาษณ์ สนร....

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

ด้วย สนร. เยอรมนี เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาที่ 2 และ 3 และ...

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างเวลา 09.00 –...

คลังจดหมายเวียน จาก สนร. เยอรมนี ประจำปี 2560

ฉบับที่ 1 การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาใน สหพันธ์ฯ ประจำงวด ม.ค. – มี.ค. 60  [+ download] ฉบับที่ 2 สาส์น อทศ....