1

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค. 59 และ 16-20 ส.ค....

1

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนของรัฐบาล และการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนของรัฐบาลที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ให้แก่สื่อมวลชนในวันแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59

รวมประเด็น ถาม – ตอบ ข้อมูล สถิติ ทั่วไป เกี่ยวกับทุนของรัฐบาล(ทุน ก.พ.)  และการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนของรัฐบาล  โดยนักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบนี้ [+]

kong-kob

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธฤติ ตันประยูร นทร. ก. วิทย์ฯ และ น.ส. กุลนารี วงค์ราช ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีข่าวน่ายินดีส่งท้ายปีเก่า เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ราย ดังนี้           นายธฤติ ตันประยูร ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับตรี-โท-เอก ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ...

040116_3

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในเยอรมนี เข้าคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล และ ได้เข้าคารวะท่านเอกอัครราชทูต...

bike1

สนร. เยอรมนี และนักเรียนไทย ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม ร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

สนร. เยอรมนี นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง และนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยที่กำลังศึกษา ณ กรุงเบอร์ลินและเมืองพอทสดัม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่...

04112015

สนร. ขอต้อนรับสมาชิกใหม่นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การศึกษาในเยอรมนี

สนร. เยอรมนี ขอต้อนรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายใหม่ 2 ท่าน ในการเดินทางมาศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายวิศวะ เจนจบ...