สนร. เยอรมนี ประชุมและติดตามดูแลนักเรียนทุน พสวท. และ ทุนโอลิมปิกวิชาการ และร่วมประชุมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2562 (The Association of Thai Professionals in European Region) ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา พร้อมเจ้าหน้าที่การศึกษา ได้แก่ น.ส. มณีรัตน...

สนร. เยอรมนีรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยศาสตร์รายใหม่ ประจำปี 2562 ศึกษา ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองเกิตทิ่งเงิ่น (Goethe-Institut Göttingen) พร้อมประชุมนักเรียนที่ศึกษาในเมืองใกล้เคียง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) โดยนางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ น.ส. มณีรัตน บุญฉิม เจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา    คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ สนร....

Video Clip Competition “Sustainable Development in Southeast Asia”

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ในฐานะผู้จัดงาน ขอเชิญชวนประชาชนและผู้พำนักอาศัยในเยอรมนี เข้าร่วมกิจกรรม “Sustainable Development in Southeast Asia” Video Clip Competition โดยสามารถส่งคลิปวีดีโอความยาว...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุน...

สนร. เยอรมนี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย นทร. ก.พ. ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ปราณี พฤกพัฒนาชัย นักเรียนทุน ก.พ. ซึ่งได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Chemical Metrology โดยการทำโครงการวิจัย ณ...